1.16 Nieuwe Maas – Noord – Lek

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: vaarwegen tussen de Brienenoordbrug en Krimpen aan de Lek.
De rivieren Noord, Lek en Nieuwe Maas zijn brede, drukke vaarwegen. Beroepsvaart die de Lek afvaart, meldt zich altijd bovenstrooms van het veer Krimpen aan de Lek. De beroepsvaart uit de Lek met bestemming de Noord vaart dikwijls kort om de bocht.

  • Luister uit op marifoonkanaal 10 en laat weten dat u op situatie reageert.
    Beroepsvaart op de Nieuwe Maas met bestemming Lek meldt zich meestal op kanaal 10 onder de vakterm ‘Transol’ (naam van een voormalig kantoorpand). Het betekent dat het binnenvaartschip opvarend is aan de linkeroever van de Nieuwe Maas op circa 400 meter van het knooppunt.

Net bovenstrooms van dit knooppunt ligt aan de zuidelijke oever (Ridderkerk) een drijvende steiger voor de waterbussen en het voetveer naar Krimpen aan de Lek en Kinderdijk.

  • Houd rekening met getijdestroom.
  • Houd zo veel mogelijk stuurboordwal en kijk regelmatig achterom.
  • Binnenvaartschepen varen hard en de waterbus haalt 40 km/uur. Anticipeer op de actuele verkeerssituatie.
  • Een blauw bord met een wit flikkerlicht betekent dat een schip de ‘verkeerde’ wal kiest.

Nieuwe Maas – Hollandse IJssel
Waar: vanaf de Brienenoordbrug richting Ouderkerk aan de IJssel en Gouda.
De Hollandse IJssel is getijdenrivier, die onderdeel is van de staandemastroute. Het knooppunt met de Nieuwe Maas is overzichtelijk, maar u moet rekening houden met beroepsvaart, waterbussen én getijstroming. Marifoonkanaal 81 (blokgebied van de sector Maasbruggen) onderdeel van het verkeersbegeleidingssysteem van Port of Rotterdam.
De stormvloedkering bij Krimpen staat meestal open. De doorvaarthoogte van de kering bedraagt 8.40 meter + NAP. Voor schepen met een staande mast is de brug over de schutsluis beweegbaar.

  • Tip: Voor de kleinere (motor)boten is er een route, als alternatief voor de Nieuwe Maas, tussen de IJssel en de Lek: door de Sliksloot (hoogte 2,30 m, diepgang 1,00 m) en de Bakkerskil (hoogte 2,40 m, diepgang 1,40 m). Let op, ook hier vaart de waterbus.

Zie ook: Wateralmanak 2, Hollandse IJssel.

No items found.