​1.3 Tapsloot, Alkmaardermeer, Alkmaar

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: Tapsloot bij West-Knollendam.
Beschreven vaarrichting: naar Alkmaar.

  • Let op beroepsvaart; in de Tapsloot zijn losplaatsen.
  • Na het passeren van de Beatrixbrug (marifoonkanaal 18) in de Tapsloot moet u eveneens rekening houden met beroepsvaart die via de Nauernasche Vaart (Zijkanaal D) naar het Noordzeekanaal vaart.

Stuurboord uit gaat het hoofdvaarwater via de Markervaart richting Alkmaardermeer.
Bij de Stierop kunt u bakboord uit het Alkmaardermeer op. Binnen de betonning is voldoende diepgang (3 m),  
daarbuiten is het op sommige plaatsen ondiep.
De Markervaart Noord en het Kogerpolderkanaal zijn voornamelijk in gebruik als verbinding tussen de Zaan en het Noordhollandsch Kanaal.

Via marifoonkanaal 20 kunt u bij de op afstand bediende Kogerpolderbrug informeren of er scheepvaart in de buurt is.
De Markervaart is smal en druk met veel recreatievaart.

Aan de noordwestkant van het Alkmaardermeer kunt u stuurboord uit via het Gat op de Meer het Noordhollandsch Kanaal op. Gele betonning markeert ondiepten aan weerszijden. Na het passeren van de openstaande Schulpstuw komt u langs een veerpont. Let ook op beroepsvaart van en naar Purmerend.

Voor de Leeghwaterbrug voor Alkmaar ligt aan bakboordzijde een industrieterrein waar regelmatig beroepsschepen afmeren en afvaren. Na de Leeghwaterbrug gaat het Noordhollandsch Kanaal bij Nautisch Centrum Nicolaas Witsen bakboord uit richting het centrum van Alkmaar. Het vaarwater door het centrum heeft veel bochten.

  • Tip: zet een uitkijk op de boeg als een bocht onoverzichtelijk is.

Zie ook: Wateralmanak 2, West-Knollendam, Noordhollandsch Kanaal, Alkmaar en Alkmaardermeer.

No items found.