1.7 Het IJ bij Amsterdam

publicatie:
01
-
01
-
2024
Waar: van boei IJ1 ter hoogte van de Houthaven tot de Oranjesluizen.

Het IJ (formeel: het Afgesloten IJ) bij Amsterdam is zeer druk bevaren. Het is een doorgaande route voor de beroepsvaart, er varen veel rondvaartboten, veerponten kruisen voortdurend het vaarwater en er vaart ook recreatievaart. De Passagiers Terminal, oost van het Centraal Station, is de bestemming van cruiseschepen, die hier rondzwaaien. Het IJ is tevens gedeelte van de staande mastroute en er zijn in deze omgeving enkele passantenhavens.

Let op:

  • Houd op het IJ goed stuurboordwal, houd voortdurend uitkijk en kijk regelmatig achterom.
  • Heb je een marifoon aan boord? Luister dan de volgende marifoonkanalen uit:
  • Ten westen van lichtboei IJ3 (Haven Amsterdam) kanaal 4.
  • Ten oosten van lichtboei IJ3 (sector Schellingwoude) kanaal 60.

In een deel van het IJ ligt recreatiebetonning. Deze tonnen liggen ten noorden van de lichtboeien IJ10 – IJ14 en ten zuiden van de lichtboeien IJ3 – IJ11 en tot aan de invaart van de Ertshaven. Recreatievaart moet deze routes (ook wel ‘fietspaden’ genoemd) volgen.

Vanuit het noorden mondt het Noordhollandsch Kanaal via de Willemsluizen in het IJ uit. De recreatievaart die richting de Oranjesluizen wil moet, evenwijdig aan de route van de pont ‘IJ-veer’ (Centraal Station – Amsterdam Noord vice versa), loodrecht oversteken. Recreatievaart met als bestemming de Sixhaven kan - na goed uit te kijken – bakboord uit een kort stukje langs de verkeerde wal naar de haveningang varen.

Het Oosterdok in

Vlak voor de IJ-tunnel is aan stuurboord de ingang naar het Oosterdok, met ander andere het Scheepvaartmuseum, het kenmerkende NEMO Science Museum en de Nieuwe Herengracht richting de Amstel. Vaak liggen, aan de steigers voor de invaart naar de bruggen, riviercruiseschepen die het zicht ontnemen waardoor je scheepvaart die vanuit het Oosterdok het IJ op vaart pas laat ziet.

Het Oosterdok uit

De uitvaart het Oosterdok het IJ op is, door de riviercruiseschepen die vaak aan bakboord aan de steigers liggen, erg onoverzichtelijk. Aankomende scheepvaart langs de stuurboordwal is hierdoor pas laat te zien. Een uitkijk op de boeg is aan te raden.

  • Als de weg vrij is kan je stuurboord uit om het BIM-huis en de Amsterdam Cruise Terminal (let op, soms ligt er een cruiseschip afgemeerd) heen richting de Oranjesluizen. Lees verder knooppunt Oranjesluizen bij Schellingwoude.
  • Als je bakboord uit wil richting bijvoorbeeld de Sixhaven, de Houthaven of IJmuiden eerst de bocht open varen en een stukje stuurboord uit. Als de weg vrij is dwars het IJ oversteken en aan de overkant langs de stuurboordwal richting het westen vaart.

Let op:

  • Er varen regelmatig rondvaartboten maar soms ook lege of geladen binnenvaartschepen het Oosterdok in en uit. Het is een druk knooppunt, houd voortdurend uitkijk en kijk regelmatig achterom.

Oude Houthaven

Waar: tegenover Zijkanaal I, nabij lichtboei IJ1.

Hier liggen de Oude Houthaven en de toegang/uitgang van het Westerkanaal en de Kostverlorenvaart, onderdeel van de Staande Mast Route.

  • Vaar je vanuit de Oude Houthaven in westelijke richting, dan moet je eerst de vaarweg haaks oversteken.
  • Vaar je vanuit de Oude Houthaven in oostelijke richting, dan moet je rekening houden met de gevaarlijke ondiepte bij de Silodam, afgebakend met bijzondere markering.


Tip: kijk op de website van de Port of Amsterdam voor meer informatie.

Zie ook: Wateralmanak 2, Amsterdam.

© Foto boven Hylke Steensma

No items found.