2.9 Terneuzen

publicatie:
31
-
03
-
2016

De Westerschelde bij Terneuzen, de Pas van Terneuzen, is zeer druk bevaren.
Zeeschepen en binnenvaartschepen passeren Terneuzen richting Antwerpen en Vlissingen, varen van en naar de Braakmanhaven (haven bewesten Terneuzen) en havens van Terneuzen (Westbuitenhaven, Oostbuitenhaven en De Veerhaven Terneuzen).
In de Westbuitenhaven en Oostbuitenhaven liggen de sluizen van het Kanaal van Gent naar Terneuzen.
In de hoofdvaargeul ten oosten van Terneuzen is het ankergebied Put van Terneuzen.

Jachthaven De Veerhaven
Deze jachthaven ligt direct aan de Westerschelde, oost van buitenhavens.
Voor de haven loopt een sterke stroming; vooral tijdens zakkend water.
Rond het oostelijk havenhoofd ruim, want er liggen veel stenen die droogvallen bij LW.

1 Vanuit havens Terneuzen richting westen (Vlissingen/Breskens)

 • Beoordeel de verkeerssituatie zorgvuldig (kijken, uitluisteren, contact met de verkeerscentrale).
 • Steek de (hoofd)vaargeul haaks over naar de rode boeienlijn richting Wachtplaats Terneuzen.
 • Ga bakboord uit en vaar zo dicht mogelijk langs/buiten de stuurboordzijde van de betonde vaargeul.
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van de parallelle routes (fietspaden) naast de betonde hoofdvaargeul.
 • Richting Vlissingen: via de Pas van Terneuzen en de Schaar van Spijkerplaat.
 • Richting Breskens: Pas van Terneuzen; steek haaks over tussen boei 12A en 12 naar ankergebied Springergeul vervolgens via de Thomaesgeul en Vaarwater langs Hoofdplaat.

2 Vanuit havens Terneuzen richting oosten (Hansweert/Antwerpen)

 • Beoordeel de verkeerssituatie zorgvuldig (kijken, uitluisteren, contact met de verkeerscentrale).
 • Houd de uiterste stuurboordzijde van de hoofdvaargeul aan.
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van de parallelle routes (fietspaden) naast de betonde hoofdvaargeul.
 • Via nevenvaargeul Zuid Everingen: de hoofdvaargeul haaks oversteken richting Wachtplaats Terneuzen; dan via Zuid Everingen, Everingen en Middelgat verder varen richting Hansweert.

3 Aanlopen havens Terneuzen vanuit westen (Vlissingen/Breskens)

 • Vaar aan stuurboordzijde van de hoofdvaargeul net buiten de boeienlijn tot aan boei 23.
 • Houd vanaf boei 23 de uiterste stuurboordzijde van de hoofdvaargeul aan.
 • Let op de scheepvaart van en naar de Braakmanhaven en de havens van Terneuzen.
 • Beoordeel de verkeerssituatie zorgvuldig en vaar een (buiten)haven van Terneuzen in.

4 Aanlopen havens Terneuzen vanuit oosten (Antwerpen/Hansweert)

 • Houd de uiterste stuurboordzijde van de hoofdvaargeul aan.
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van de parallelle routes (fietspaden) naast de betonde hoofdvaargeul.
 • Beoordeel de verkeerssituatie zorgvuldig (kijken, uitluisteren, contact met de verkeerscentrale).
 • Steek de hoofdvaargeul bij de Wachtplaats Terneuzen (ook komend van nevenvaargeul Zuid Everingen) haaks over naar de jachthaven De Veerhaven of een buitenhaven van Terneuzen.
No items found.