3.8 Sluis Gaarkeuken

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: Ten zuiden van Grijpskerk, aan het Van Starkenborgh kanaal in de provincie Groningen.

De schutsluis in Gaarkeuken (marifoonkanaal 18) vormt de scheiding van de Friese boezem (NAP - 0,52 m) en de boezem van Electra (Van Starkenborgh kanaal NAP – 0,93 m). Aan de westzijde van de sluis is aan de zuidoever een ligplaats voorberoepsvaart met gevaarlijke stoffen (een kegelplaats). Houd hier rekening mee.

Tussen Gaarkeuken en Zuidhorn liggen aan bakboord de afslagen naar Grijpskerk (nabij kmr 20) en Niezijl (tussen kmr 17 en 18). Door de verhoogde weg langs het kanaal hebt u, varend op het Van Starkenborghkanaal, geen goed overzicht en is eventueel uitvarende recreatievaart moeilijk te zien.

Vlak voor Zuidhorn bevindt zich nabij kmr 16 de zeer onoverzichtelijke afslag naar het Hoendiep en het Leekstermeer. 

Bij het invaren van het Hoendiep ligt de Ga-brug, een automatische brug met aan stuurboordswal een wachtplaats.  
Het bedieningsproces wordt vanzelf in werking gesteld na activeren van de meldknop bij de wachtsteiger. Na het doorvaren van de brug, gaat de brug een paar minuten later automatisch dicht.

 • Leg uw schip goed vast, de voorbijvarende beroepsvaart veroorzaakt sterke zuiging. 
 • Vanaf de andere kant werkt de bediening anders: u stelt die in werking met een druk op de knop. 
 • Let goed op, kijk regelmatig achterom en luister goed op de marifoon uit. 
 • Houd stuurboordwal en vaar een duidelijke koers.
 • Geef andere schepen de ruimte. 
 • Blijf uit de dode hoek van schepen.
 • Neem de tijd voordat u het Van Starkenborgh kanaal op vaart.
 • Zet eventueel een uitkijk voorop.

 Zie ook: Wateralmanak, Starkenborgh kanaal, Van

Het Van Starkenborgh kanaal

Waar: Van Stroobos tot de Oostersluis bij Groningen.

Het Van Starkenborgh kanaal in de provincie Groningen verbindt het Prinses Margrietkanaal met het Eems kanaal. Het is onderdeel van de vaarroute Lemmer-Delfzijl. 

Het kanaal heeft twee sluizen: sluis Gaarkeuken en de Oostersluis.

 Van de volgende knooppunten maakt de recreatievaart veel gebruik: 

 • Afslag naar het Hoendiep (nabij kmr 16). 
 • Kruispunt met het Aduarderdiep (nabij kmr 9). 
 • Kruispunt met het Reitdiep (kmr 7 en 8).

Komende vanaf de sluis Gaarkeuken kruist u tussen kmr 7 en 8 het Reitdiep (staande mastroute). Aan bakboordzijde gaat het Reitdiep via de Platvoetbrug (marifoonkanaal 85) naar het Lauwersmeer en aan stuurboordzijde via de Dorkwerdersluis naar de stad Groningen. Leg bij doorvaart naar de stad Groningen uw schip goed vast bij de wachtsteiger, de voorbijvarende beroepsvaart veroorzaakt sterke zuiging. 

N.B.: voor de bruggen en sluizen in het gehele Reitdiep geldt marifoonkanaal 85 (en niet 84)
Na de kruising met het Reitdiep en doorvarend richting de Oostersluis passeert u:

 • Aan bakboordzijde de afslag naar het Boterdiep (nabij kmr 3)
 • De Paddepoelsterbrug (marifoonkanaal 68)
 • De Gerrit Krolbruggen (marifoonkanaal 68)
 • De Oostersluis (marifoonkanaal 20)

Bij de sluizen zijn wachtplaatsen voor de pleziervaart. Volg de aanwijzing op het bord ‘P sport’. Bij de wachtplaats staat een praatpaal waar u contact kunt opnemen met het personeel van de Oostersluis. Het sluispersoneel geeft via een omroepinstallatie aanwijzingen.

De bruggen over het Van Starkenborghkanaal in Zuidhorn, Aduard en Dorkwerd worden op afstand bediend vanuit de bedieningspost op de Gaarkeukensluis (marifoonkanaal 86). Deze bruggen overspannen de gehele vaarweg. Bij dubbelgroen mag er van 2 zijden worden doorgevaren. Blijf daarbij wel stuurboordwal houden.

Zie ook: Wateralmanak 2, Van Starkenborghkanaal, www.provinciegroningen.nl en
www.rijkswaterstaat.nl/water/vaarwegenoverzicht

No items found.