4.12 Pannerdensche Kop

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: landtong noordwest van Millingen, tussen kilometerraai 867 en 868.
De Rijn komt bij Tolkamer (Lobith) ons land binnen, heet daar Bijlandsch Kanaal en splitst zich vervolgens in de Waal en het Pannerdensch Kanaal. Het splitsingspunt heet Pannerdensche Kop.

Het Pannerdensch Kanaal voert noordwaarts richting Arnhem en gaat over in de Neder-Rijn en de Geldersche IJssel. De Waal voert als hoofdtransportas westwaarts.

Het splitsingspunt bij de Pannerdensche Kop is een drukke en dus gevaarlijke kruising. Met doorgaande scheepvaart op de Waal en de Boven-Rijn en opdraaiende, afslaande en overstekende scheepvaart van en naar het Pannerdensch Kanaal.

Uitvaart van het Pannerdensch Kanaal dat op de Waal in de afvaart gaat, moet een ruimere bocht maken (vrij varen van de kop; stroming zet u op de keien).

 • Grote oplettendheid is hier vereist.
 • Kijk goed om u heen, ook achterom.
 • Luister de marifoon uit.
 • Vaar een duidelijke koers, zodat andere schippers snappen wat u gaat doen.
 • Geef andere schepen de ruimte.
 • Blijf uit de dode hoek van schepen.
 • Houd rekening met de snelheid van de beroepsvaart.
 • Let op de stroomsnelheid.
 • Raadpleeg de vaarkaart.
 • Let op: de Waal wordt 24/7 zeer druk bevaren door grote schepen.
 • De stroomsnelheid is hoog, rond de 5 km/u.
 • Afvarende grote schepen kunnen wel 25 km/u lopen.
 • Opvarende schepen kunnen 15-18 km/u lopen.

Zie ook: Wateralmanak 1, hoofdstuk ‘Rivieren’. Wateralmanak 2, Pannerdensch Kanaal, Waal.

No items found.