4.4a Knooppunt Maasbracht

publicatie:
31
-
03
-
2016

Bekijk de knooppunt video 4.4a Maasbracht:


Lees de knooppuntinformatie:

In dit knooppunt beschrijven we het gebied rond Maasbracht. Hier komen de Maas, het Julianakanaal en het Kanaal Wessem-Nederweert bij elkaar. Het is een druk scheepvaartknooppunt met Maasbracht als een belangrijk scheepvaartcentrum, een uitgestrekt watersportgebied en de zand- en grindwinning in de omgeving. We behandelen in dit knooppunt vijf vaarlijnen. Als je in dit gebied gaat varen, luister dan indien mogelijk de marifoon uit, kijk goed om je heen en houd stuurboordwal. 

1. Varende in de afvaart vanuit Maasbracht richting het noorden 

De eerste vaarlijn die we bespreken is die komende vanaf het zuiden, varend in de richting Heel/Linne. Je zit dan in de afvaart. Wanneer je de brug bij Wessem (A2) gepasseerd bent, houd je stuurboordwal aan. Kijk goed om je heen en regelmatig achterom. Je blijft langs de rechteroever varen, richting sluis Heel en sluis Linne. Let op: aan stuurboord passeer je een kleine opening naar oud grindgat (de Molengreend). Je kunt hier niet invaren. Uit dit gat komt een sterke stroming of er is een sterke zuiging die het vaartuig kan verplaatsen. Wees hierop bedacht!  

Vervolgens kom je aan stuurboordzijde langs de borden met de blokkanalen van de sluizen Heel (VHF18) en Linne (VHF22). Als je een marifoon aan boord hebt, ben je verplicht je hier te melden. Aan stuurboord kom je vervolgens een tweede zijkanaal tegen waar je ook niet in mag varen. Je ziet de rood-witte A1-borden om aan te geven dat de invaart verboden is.  

Verderop kom je bij een derde stuwgat waar in de zomerperiode drie rode tonnen liggen die je links moet passeren, dus je houdt ze aan stuurboord. Ook hier mag je niet invaren, er staat een A1-bord en er ligt een gele ballenlijn.  

Zorg dat je een duidelijke koers vaart. Blijf uit de dode hoek van grote schepen en passeer achterlangs. Houd rekening met de grote snelheid van de beroepsvaart, en met de hekgolf en kijk regelmatig achterom.  

2. Varende in de afvaart vanuit Maasbracht afslaand richting kanaal Wessem-Nederweert 

Vaar je op de Maas in de afvaart en wil je richting kanaal Wessem-Nederweert dan volg je in eerste instantie de rechteroever zoals in de eerste vaarlijn is besproken. Voorbij de Molengreend moet je afbuigen om kanaal Wessem-Nederweert in te varen. Kijk goed om je heen voordat je van koers wijzigt om te zien of je veilig kunt oversteken. Vaar het gat goed open, zodat je kunt zien welke scheepvaart er uit het kanaal komt. Houd ook rekening met de stroming. Als je goed zicht hebt en er geen vaart uit het kanaal komt, kun je naar binnenvaren. Als dit nog niet kan, vaar dan eerst verder door in de afvaart. Als je veilig kunt oversteken kun je daarna in de opvaart tegen de stroom opvaren en wachten tot je veilig het kanaal in kunt varen. Vaar altijd achter binnenvaartschepen langs en luister indien mogelijk de marifoon uit. 

3. Komende vanuit Wessem, afvaart Maas 

Als je op de Maas vaart vanuit Wessem, vaar dan aan de rechteroever onder de brug door. Je krijgt dan aan stuurboord de splitsing Maas en Julianakanaal. Let op, want hier kun je ook uitvarende schepen in de afvaart uit de haven van Maasbracht verwachten. Deze kunnen ook oversteken richting kanaal Wessem-Nederweert of in de afvaart verder varen richting sluis Heel of Linne. Ook draaien er schepen op deze plek de haven uit tegen de stroom in richting Wessem. Houdt er rekening mee dat deze schepen de korte bocht, de binnenbocht kunnen nemen. Wacht bij drukte de scheepsbewegingen af totdat alle schepen gepasseerd zijn. Als het door de stroming niet lukt om je boot op de gewenste plek te houden, draai dan indien nodig tegen de stroom in. Zo kun je je boot op dezelfde hoogte houden, totdat de grote schepen gepasseerd zijn.  

4. Komende uit sluis Heel of Linne in de opvaart richting kanaal Wessem-Nederweert 

Vaar je uit sluis Heel of sluis Linne richting het zuiden, dan vaar je in de opvaart. Blijf zoveel mogelijk stuurboordwal varen. Kijk regelmatig achterom en om je heen. Er kunnen schepen vertrekken of aankomen vanaf of naar de meerpalen of remmingwerk. Als je aan stuurboord blijft varen kom je bij het kanaal Wessem-Nederweert. Wil je hier invaren, vaar er dan pas in als je het kanaal kan inkijken en kunt zien dat er geen tegenliggende vaart is. 

5. Komende uit sluis Heel of Linne in de opvaart richting Maasbracht 

Als je vaarlijn vier vervolgt over de Maas richting Maasbracht let dan goed op grote schepen. Als klein schip moet je voorrang verlenen. Grote schepen die uit het kanaal Wessem-Nederweert komen hebben voorrang. Wacht in de opvaart beneden de in- of uitvaart, totdat de uitvaart is gepasseerd en ga achter de grote schepen langs in de opvaart verder richting Wessem. Vaar je richting de haven Maasbracht in de opvaart steek dan pas over als de opvarende en afvarende schepen zijn gepasseerd. Wacht ook totdat de uitvarende en invarende schepen kanaal Wessem-Nederweert zijn uit of ingevaren.  

Bekijk ook knooppunt 4.4b, knooppunt Heel/Linne


No items found.