5.3 Harlingen – Noordzee

publicatie:
31
-
03
-
2016

De route van Harlingen naar de Noordzee loopt via de Vaargeul langs Pollendam (P), Blauwe Slenk (BS), Vliestroom (VL) en Zuiderstortemelk (ZS) naar de Noordzee.

Bij aankomst of vertrek van grote geulgebonden schepen kan de havenmond van Harlingen voor een korte periode worden gestremd. Dan branden twee rode lichten onder elkaar. Aanwijzingen worden op marifoonkanaal 11 gegeven.

Pollendam
Dit is een stenen stroomgeleidingsdam die de vaargeul naar Harlingen op diepte houdt.

 • Eb- en vloedstroom lopen dwars over het vaarwater en de dam.
 • Beide verzonken uiteinden van de Pollendam - het zogenaamde ‘blinde werk’ - liggen altijd onder water. Op het blinde werk aan de oostkant (P22 en P24) lopen bij vloedstroom veel schepen vast. Daar liggen bij vloed de drijfbakens pal boven de stenen. Houd afstand!
 • Beschouw de rode palen (steekbakens) niet als boeien. De rode kopbakens staan evenals de lichtopstanden bovenop de Pollendam, vaar er niet vlak langs, maar houd minstens 30 meter afstand!
 • Let op: door stroming kunnen de rode tonnen ook boven de stenen van de Pollendam drijven.
 • Advies: mijd de hoofdvaargeul en gebruik de recreatiegeul (het Hanerak).
 • In de hoofdvaargeul moet beroepsvaart vanwege de stroom dikwijls ‘opsturen’ en heeft daardoor veel ruimte nodig.
 • De markering van de recreatiegeul bestaat uit gele drijfbakens, die minimaal de 1,80 m dieptelijn markeren. Deze recreatiegeul ligt tussen de grote groene en de kleine gele tonnen.
 • Let op: ten zuiden van de gele drijfbakenlijn van het Hanerak wordt het snel ondieper!
 • Houd in de recreatiegeul (Hanerak) rekening met tegemoetkomend verkeer.

Vliestroom
De Vliestroom is een ruim, diep vaarwater. Met een matige tot krachtige wind ontstaat een vervelende, hoge golfslag; zeker als wind en stroom tegen elkaar in staan.
Dit geldt nog meer voor het Zuiderstortemelk. Vooral na een stevige noordwestenwind staat de deining hier nog dagenlang door en zorgt voor hoge golven. Tevens staat hier een krachtige getijdenstroom.
Als u met stroom mee door de Vliestroom vaart en stuurboord uit richting Terschelling vaart, krijgt u in de West Meep (WM) stroom tegen. Bij westenwind (wind tegen stroom) ontstaat hier ook een hoge golfslag.

Alternatieve routes
Maak gebruik van de aanbevolen routes met gele betonning van Harlingen naar zee.

 • Vanaf de westzijde van de Pollendam aan de noordzijde van de hoofdgeul Blauwe Slenk ligt de recreatieroute met gele betonning naar de BS18.
 • Vervolgens ligt er vanaf de BS8 nog een recreatieroute met gele betonning aan de noordzijde. Deze loopt tot aan de Vlierede. (Let op: recreatieroutes zijn niet alléén voor recreatievaart)

Voor het overige gedeelte van de vaarweg Harlingen-Noordzee geldt:

 • houd zoveel mogelijk de stuurboordzijde van de vaargeul.
 • Ga niet kruisen bij naderend verkeer.

Het Schuitengat is weer betond en is een goede route als er geen hoge golven staan. Geen stroming tegen als je de kentering oppakt bij de Vliestroom.

Houd rekening met de veerdienst tussen Harlingen en de eilanden (Vlieland en Terschelling) en met de Noordzee(vis)kotters die vooral op maandag naar zee gaan en op vrijdag van zee komen. De kotters trekken doorgaans hoge golven.
No items found.