5.5 Ameland

publicatie:
31
-
03
-
2016

Komend uit het oosten (Lauwersoog of Schiermonnikoog) kunnen vaartuigen met een geringe diepgang ongeveer 3 uur voor hoogwater Nes Ameland, vanuit de Zoutkamperlaag (Z) via de Paesensrede (PR) naar het Wierumerwad (WW). Over dit wantij kunt u via het Friesche wad (FW) of het voormalig Smeriggat (SG) naar de Holwerderbalg (HB), om vervolgens via het Pinkegat (PG) en Zuiderspruit (ZS) naar Ameland te gaan.

  • De vertrektijd vanuit Harlingen of Terschelling is ongeveer 3 uur voor hoogwater Nes Ameland.
  • Komend vanuit het westen (Terschelling) komt u weinig beroepsvaart tegen.
  • Houd in de buurt van het Oosterom en de Meep rekening met mosselpercelen.
  • De geul van het Oosterom is goed betond, maar pas op: er staan staken van de mosselaars.
  • Vermijd het Boschgat (BG), neem rond hoogwater de Blauwe Balg (BB).
  • Een alternatieve route zuidelijker dan de Blauwe Balg loopt via de Waardgronden. Alleen buiten het werp- en zoogseizoen van de zeehonden en alleen bevaarbaar voor ondiep stekende schepen. Zie www.nautin.nl.

Diepstekende jachten moeten ‘buitenom’ van Terschelling, Vlieland of Lauwersoog naar Ameland varen. De jachthaven van Ameland heeft een nagestreefde diepte van tenminste 2,50m bij NAP, ook met laag water blijft er voldoende water in de haven staan, de bodem van de haven is zacht, dus met laag water zakt de kiel iets in de klei.

  • Let op: bij het binnenlopen van de haven van Nes, er is geen drempel meer, houd hier gewoon het midden van het vaarwater aan.
  • Houd vanaf het Veerbootgat rekening met de veerdienst (marifoonkanaal 10). U kunt de veerboot passeren maar bij twijfel wacht u tot de veerboot is afgemeerd; u vaart er namelijk dicht langs.

Er is ook vaart van Harlingen naar Ameland: via het Kimstergat (K), Vingegat (V), Zwarte Haan (VH) of Kromme Balg (KB), naar het Molengat (MG) of Dantziggat (DG).

De route over het Kimstergat is alleen bevaarbaar door ondiepe schepen. Zie www.nautin.nl.

 

Zie ook: Wateralmanak 2, Ameland, Waddenzee.


No items found.