6.1 Breskens

publicatie:
31
-
03
-
2016

Breskens ligt aan de monding van de Westerschelde, aan de zuidoever. De Westerscheldemonding is een druk punt met veel scheepvaartverkeer en veel golfslag. Het marifoonkanaal van de jachthaven is 31.

 • Let op: er loopt een sterke getijstroom en voor Breskens (bij boei VH 2A) ligt een ondiepte (Plaat van Breskens).

1. Komend vanuit zee, zuid- en westelijke richting

Deze route gaat langs Zeeuws-Vlaanderen naar Breskens.

 • Vaar door de Wielingen (‘s nachts zijn de boeien verlicht) tussen de W9 en de wal aan stuurboord (diepte gemiddeld 8 meter).
 • Houd de kardinale boei Het Veer aan stuurboord en passeer de Veerhaven, na 0,7 mijl is de ingang van Breskens.

2. Komend vanuit zee, noordelijke richting

Deze route gaat via Steenbank, langs de Walcherse kust.

 • Advies: vaar ‘s nachts niet via de onverlichte Geul van de Walvischstaart (GvW) en Deurloo (DL).
 • Vaar via het Oostgat (OG) en de Sardijngeul (SG) tot de boei SG-W. Houd hier goed de stuurboordzijde aan en vaar niet in het midden van de vaargeul (de scheepvaartroute).
 • Jachten kleiner dan 12 meter moeten in de Sardijngeul en het Oostgat (tussen de parallel van het licht Noorderhoofd en de parallel van het licht Leugenaar) buiten de hoofdvaargeul blijven, voor zover dit veilig en uitvoerbaar is.
 • Ga stuurboord uit richting de rode boei W10. Daar hebt u goed overzicht over de Wielingen en het voorzorgsgebied.
 • Houd rekening met snelle loodsboten bij de Koopmanshaven en de veerboten Vlissingen-Breskens.
 • Beoordeel de verkeerssituatie zorgvuldig. Steek dan over richting de groene boei Songa.
 • Vaar vervolgens langs de ARV-VH,VH2 en VH2A naar de haven van Breskens.

3 Oversteken van Breskens naar Vlissingen

 • Vaar vanuit Breskens via de boeien: VH2A, VH2 naar de boei ARV-VH, dan naar boei ARV3.
 • Vaar vanaf de ARV3 in een noordelijke richting, richting Vlissingen.
 • Beoordeel de verkeerssituatie zorgvuldig. Steek dan vanuit het ankergebied de vaargeul over naar de Buitenhaven van Vlissingen.

Zie ook: VTS-Scheldt. Wateralmanak 2, Breskens

No items found.