Komende zomer: aangepaste bedientijden voor enkele objecten in Zeeland door te weinig beschikbaar personeel

publicatie:
09
-
05
-
2023
Rijkswaterstaat laat weten de bedientijden bij een aantal objecten in Zeeland aan te passen tijdens het komende vaarseizoen. Vanaf 1 juni 2023 kan er onder andere minder vaak gepasseerd worden bij de Jachtensluis van de Krammersluizen en de sluizen bij Hansweert.

Door het aantal openstaande vacatures en de beperkte beschikbaarheid van personeel bij de inhuurpartner van Rijkswaterstaat, staat de bezetting de komende zomer extra onder druk. “Zodanig dus dat we genoodzaakt zijn de bedientijden van een aantal objecten in Zeeland aan te passen. In de rest van het land is er geen sprake van een aanpassing in de bediening.” aldus Rijkswaterstaat

Aanleiding

Op dit moment is er op een aantal locaties in Zeeland sprake van een groeiend tekort aan bedienend personeel. Dit is het gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt en krapte bij de marktpartij waar RWS inhuurt bij piekbelasting, zoals bij ziekte of in de vakantieperiode. “Afgelopen periode zijn alle zeilen bijgezet om de dienstverlening te blijven leveren. Dankzij grote loyaliteit van de medewerkers die extra uren maakten en hun verlof hebben verschoven, bood dat voor een kortere periode soelaas. Dergelijke oplossingen hebben echter op de langere termijn een te groot afbreukrisico voor het personeel en het algehele (veilige) bedienproces. Daarom nemen we maatregelen.” legt Suzanne Maas, woordvoerder bij Rijkswaterstaat, uit.

Uit het land

Maas vervolgt: “We doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Nieuwe collega’s worden zo vlot mogelijk ingewerkt. Daarnaast is er geschoven in de diensten en wisselen collega’s in Zeeland van werkplek om bij te springen op die plaatsen waar het echt nodig is. Ook gaat een aantal bedienaars uit andere Rijkswaterstaat regio’s tijdelijk aan de slag in Zeeland. Het mag vanzelfsprekend zijn dat Rijkswaterstaat er alles aan doet om de werving van nieuwe bedienaars te intensiveren.”

Met bovenstaande maatregelen kan Rijkswaterstaat de scheepvaart zoveel mogelijk doorgang verlenen op de hoofdtransportas Rotterdam-Antwerpen. “We kunnen echter niet voorkomen dat we toch maatregelen moeten nemen die gevolgen hebben voor de dienstverlening.”

Deze zijn met ingang 1 juni 2023 als volgt:

  • Vanaf 1 juni 2023 wordt de jachtensluis bij de Krammersluizen alleen nog bediend tussen 10.00 en 18.00 uur, de bediening vroeg in de ochtend en later op de avond vervalt op deze locatie.
  • Bij de sluizen van Hansweert blijft de winterregeling van kracht. Dit komt neer op twee passeermogelijkheden in de nacht in plaats van drie.
  • Rijkswaterstaat overweegt ook om de tweewekelijkse nachtbediening bij de kleinere objecten zoals de Roompotsluis stop te zetten. “We zijn ons ervan bewust dat dit invloed kan hebben op de regelmatig passerende visserijvloot die uitvaart of terugkeert met de vangst. Daarvoor kijken wij naar de mogelijkheid voor bediening op afroep zodat deze vaart niet verstoord wordt door het verminderen van de nachtbediening.”

Maatwerk blijft nodig 

Ondanks de beschreven oplossingen blijft de beschikbaarheid van personeel onder druk staan en kunnen door ziekte of onverwachte gebeurtenissen helaas plotselinge knelpunten in de planning ontstaan. Op zulke momenten bepaalt Rijkswaterstaat volgens een vaste verdringingsreeks hoe de dienstverlening zoveel mogelijk in stand kan worden houden. Daarbij staat veiligheid voorop en wordt er alles aan gedaan de gevolgen voor de schippers en recreanten zoveel mogelijk te beperken, aldus Rijkswaterstaat. Als dit aan de orde is zal de scheepvaart via de gebruikelijke weg (BAS-bericht, vaarweginformatie.nl en varendoejesamen.nl) geïnformeerd worden.

Kijk daarom voor vertrek altijd op www.vaarweginformatie.nl.

Goede, veilige vaart!