Kooybrug weer (beperkt) bediend vanaf vrijdag 15 juli

publicatie:
19
-
07
-
2016
Uit inspectie van Rijkswaterstaat bleek onlangs dat de Kooybrug bij Den Helder niet meer veilig bediend kon worden. De brug is daarom tijdelijk niet open geweest. Rijkswaterstaat vindt het belangrijk om de weg van A naar B voor schepen en voertuigen zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Daarom zijn er passende maatregelen genomen zodat de Kooybrug weer (beperkt) bediend kan worden.

Uit inspectie vanRijkswaterstaat bleek onlangs dat de Kooybrug bij Den Helder niet meer veiligbediend kon worden. De brug is daarom tijdelijk niet open geweest.Rijkswaterstaat vindt het belangrijk om de weg van A naar B voor schepen envoertuigen zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Daarom zijn er passendemaatregelen genomen zodat de Kooybrug weer (beperkt) bediend kan worden.

Kooybrug twee keer per dag open
De Kooybrug wordt vanaf vrijdag 15 juli weer (beperkt) bediend van maandag toten met vrijdag van 9.00 uur tot 10.00 uur en van 17.00 uur tot 18.00 uur.Tussen beide tijdstippen gaat de brug één keer open. Schepen die niet hogerzijn dan 7 meter kunnen onder de brug doorvaren. Wegverkeer kan gewoon over deKooybrug rijden. De scheepvaart wordt geïnformeerd zodra er wijzigingen zijn inde huidige situatie.

Kooybrug opening in hetweekend
In het weekend wordt de brug op zaterdagen en zondagen éénmalig om 09.00 uur bediend, schepen hoger dan 7 meter kunnen op andere tijdende omvaarroute nemen. Deze schepen kunnen omvaren via het IJsselmeer en deSchellingwouderbrug. Scheepvaart moet bij de Schellingwouderbrug rekeninghouden met aangepaste bedientijden tussen 10.00 uur en 22.00 uur. Wegverkeerkan gewoon over de Kooybrug rijden.

Informatie
Voor wijzigingen in deze informatie adviseren wij om te kijken op: www.vaarweginformatie.nl

No items found.