Lorentzsluizen tot en met 24 november gestremd

publicatie:
12
-
11
-
2021
Rijkswaterstaat werkt van zaterdag 13 november tot en met woensdag 24 november 2021 aan het Lorentzcomplex in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Tijdens het werk worden de sluizen en bruggen niet bediend. Het vaarwegverkeer kan omvaren via het Stevincomplex.

Rijkswaterstaat werkt van zaterdag 13 november tot en met woensdag 24 november 2021 aan het Lorentzcomplex in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Tijdens het werk worden de sluizen en bruggen niet bediend. Het vaarwegverkeer kan omvaren via het Stevincomplex.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn vooral gericht op het terugdringen van de storingsgevoeligheid van de bruggen en sluis. Hiervoor worden onder meer sensoren aangebracht, nieuwe bedieningssoftware geïnstalleerd en nieuwe camera’s opgehangen en aangestuurd. De nieuwe camera’s geven de bedienaar een beter zicht op het schutten, waarbij ook de nieuwe keersluizen te zien zijn.

Hinder en omleidingen scheepvaart

De scheepvaart moet rekening houden met volledige stremming van de Lorentzsluizen van zaterdag 13 november 06:00 uur tot 24 november 2021 22:00 uur. Met uitzondering van donderdag 18 en vrijdag 19 november. Deze 2 dagen zijn ingepland om eventuele resterende werkzaamheden af te ronden. Als deze niet nodig zijn, wordt het bedienen van sluizen en bruggen (tijdelijk) hervat.

Tijdens de stremming wordt er niet geschut en kunnen de bruggen niet bewegen. Het scheepvaartverkeer wordt daarom gevraagd om te varen via het Stevincomplex.

Bouw keersluis Waddenzeezijde Afsluitdijk

In de komende periode staat ook de bouw van de keersluis aan de Waddenzeezijde van de bruggen van Kornwerderzand op de planning. Deze keersluis wordt gebouwd in de vorm van een roldeur. Voor de roldeur moet een railbalk over de bodem van de vaargeul worden aangelegd. Deze werkzaamheden vinden plaats van maandag 1 november tot en met 6 maart 2022.

Gedurende deze periode is de westelijke doorvaartopening onder de bruggen van Kornwerderzand afgesloten. Alle scheepvaart dient door de oostelijke doorvaartopening te passeren. Dat kan niet met beide richtingen tegelijk. Vaarweggebruikers moeten daarom rekening houden met een extra wachttijd van tussen 0 en 15 minuten. Dat geldt ook voor weggebruikers omdat de bruggen langer open kunnen staan. Weggebruikers moeten dan bij een geopende brug rekenen op ongeveer 15 minuten wachttijd.

Er is bewust gekozen voor het bouwen van de drempel in de voor recreatievaart relatief rustige periode buiten het recreatieseizoen, om de hinder voor wegverkeer en scheepvaart zo beperkt mogelijk te houden.

Veiligheid

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de veiligheid en doorstroming op en rond de vaarwegen en zorgt ervoor dat eventuele hinder tot een minimum beperkt blijft. Afhankelijk van het verloop kunnen de werkzaamheden korter of langer duren. De veiligheid van de werknemers heeft de hoogste prioriteit.

Project Afsluitdijk

Los van deze werkzaamheden wordt de Afsluitdijk de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Kijk voor meer informatie op de projectwebsite.

Kijk voor actuele informatie altijd op www.vaarweginformatie.nl. 

Goede, veilige vaart!

(foto boven: Wikipedia)