Meekijken met veerdienst op het Wad

publicatie:
22
-
02
-
2017
De Waddenzee is een prachtig vaargebied maar vergt wel kennis en ervaring om te bevaren. Zoals bij elke veilige vaart is reisvoorbereiding met behulp van de almanak en recente vaarkaarten van belang. Let op het Wad daarbij dat u zich voorbereidt op het getij. Wanneer is het hoog-laag water, waar staat welke stroom en hoe hard loopt deze? Raadpleeg de VDJS knooppunten Regio Waddenzee.

Meekijken met de veerdienst van Doeksen tussen Harlingen en Terschelling.

Op zaterdag 19 november 2016 heeft ScheepsWijs Vaarcursussen samen met Rijkswaterstaat Regio Noord Nederland en Rederij Doeksen - onder auspiciën van 'Varen doe je Samen!' - vanuit Harlingen een unieke en leerzame praktijk(ervaar)dag op de Waddenzee georganiseerd. Lees het verslag van deze praktijkdag.

Op deze dag toonde Jan Almoes, kapitein bij rederij Doeksen, een film over wat zijn zicht is vanuit de stuurhut van de snelboot ‘Tiger’ van Harlingen naar Terschelling. 

Deze film willen wij je niet onthouden:

Jan Almoes: “Wanneer een klein jacht midvaarwater vaart bij de Pollendam, is er voor ons nauwelijks ruimte om te passeren. In het filmpje kun je zien hoe dat er vanaf de brug uit ziet.”

In het zomerseizoen is er tegenwoordig een recreatiegeul aangegeven, met gele boeien, naast de hoofdvaargeul langs de Pollendam. De recreatievaart dient gebruik te maken van deze geul.

Jan Almoes: “De geul langs de Pollendam is erg smal. De vloedstroom staat richting de dam, bijna dwars er overheen. Het scheepje midvaarwater komt steeds dichter bij de dam zonder dat ie daar erg in heeft. Dat betekent dat er steeds minder ruimte over is. Wanneer niet duidelijk is of de schipper in de gaten heeft wat er gebeurt, is het voor ons moeilijk een keuze te maken. We willen niet in een trechter varen!"

Volgens de vaarregels is de ‘Tiger’ een snelvarend schip en dient voorrang te verlenen aan alle andere vaart. (Lees in onze brochure “Veilig langs een veerpont” meer over de regels mbt veerponten)

We spraken ook met de kapitein van de ‘Friesland’, de grote veerboot van Doeksen: “We zien de afgelopen 10 jaar wel een duidelijk verbeterd vaargedrag van de recreatievaart. Er blijven wel een aantal lastige (knel)punten, met name de invaart van de haven door de zijstroom en het invaren van de Slenk blijkt lastig. De veerboot heeft soms wel de volle breedte van het vaarwater nodig om een bocht te draaien.”

Enkele tips:

  • Kijk goed achterom en hou altijd de weg vrij voor de veerboot.
  • Herken de dwarsstroom en anticipeer hierop. Let er ook op dat de Pollendam bij hoog water geheel onder water verdwijnt aan het zicht.
  • De ‘Tiger’ gaat erg snel. Op de bredere geulen kunt u als recreatievaarder het idee hebben aan de verkeerde kant van het vaarwater te varen. Blijf daar varen, steek niet nog snel voorlangs over.
  • Hou rekening met de ruimte die de veerboten nodig hebben bij de haveningangen en de ingang van de Slenk. Geef als recreatievaarder daar ruimte, blijf bij het invaren uit de buurt.

De Waddenzee is een prachtig vaargebied, maar vergt wel kennis en ervaring om te bevaren. Zoals bij elke veilige vaart is reisvoorbereiding met behulp van de almanak en recente vaarkaarten van belang. Let op het Wad daarbij dat u zich voorbereidt op het getij. Wanneer is het hoog-laag water, waar staat welke stroom en hoe hard loopt deze? Raadpleeg de VDJS knooppunten Regio Waddenzee.


No items found.