Nieuw schutbeleid Grote Sluis Spaarndam

publicatie:
18
-
06
-
2019
Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft een nieuw schutbeleid voor de Grote Sluis bij Spaarndam opgesteld. Het nieuwe beleid is het resultaat van overleg tussen diverse watersportverenigingen in het gebied en het hoogheemraadschap.

Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft een nieuw schutbeleid voor de Grote Sluis bij Spaarndam opgesteld. Het nieuwe beleid is het resultaat van overleg tussen diverse watersportverenigingen in het gebied en het hoogheemraadschap.

Droogte

Dit overleg vond plaats naar aanleiding van de ontstane problemen bij de stremming van de Grote Sluis in augustus 2018. Deze stremming bleek nodig vanwege een extreem watertekort door de toen heersende droogte en daardoor een te grote zoutindringing vanuit het Noordzeekanaal. De verenigingen in het gebeid hebben toen sterk aangedrongen bij Rijnland om na te denken hoe deze problemen, vooral op het gebied van communicatie, in de toekomst verbeterd kunnen worden. Rijnland heeft dit ter harte genomen en heeft een nieuw schutbeleid voorgesteld dat onlangs met bestuursleden van de betrokken verenigingen en Rijnland is besproken. 

Het voorstel van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor een nieuw schutbeleid houdt 4 fases in, namelijk: 

  • Code groen: De situatie is normaal. Er kan dus optimaal geschut worden. 
  • Code geel: Er dreigt een watertekort. Hiervoor geldt het volgende schutregime: De beroepsvaart schut op aanbod en de recreatievaart kan mee-schutten. Voor de recreatievaart is er eens per 2 uur een schutting heen en terug, wanneer er geen aanbod is van beroepsvaart in een tijdsvak van 2 uur. De kolksluis blijft in bedrijf. 
  • Code oranje: Er is een feitelijk watertekort. Hiervoor geldt het volgende schutregime: De beroepsvaart schut op aanbod en de recreatievaart kan mee-schutten. De recreatievaart kan minimaal 3x per dag schutten. Afgestemd op de bedieningstijden van de brug A9 (ochtend, middag en avond opening). De Blauwe Golf blijft dus gewaarborgd. De Kolksluis wordt volledig gestemd. 
  • Code rood: Er is een extreem watertekort. De beroepsvaart kan alleen schutten op afspraak. Voor de recreatievaart geldt een volledige stremming. De Kolksluis wordt volledig gestemd. 

Inmiddels heeft de recreatievaart al kunnen merken dat er wat strenger geschut wordt. De deur die de kolk halveert wordt vaker gebruikt en er wordt wat langer gewacht om meer schepen gelijk te schutten, waarbij wel rekening wordt gehouden met de brugbediening Rijksweg 9. Er is afgesproken dat er bij verwachte wijzigingen van de code, bijtijds gecommuniceerd wordt naar de recreatievaart. 

Goede, veilige vaart! 

(Foto boven: Wikipedia)