Grote Sluis Spaarndam sluit voor recreatievaart

publicatie:
02
-
08
-
2018
Vanaf vrijdagochtend 3 augustus sluit het hoogheemraadschap van Rijnland de Grote Sluis in Spaarndam voor alle recreatievaart. Rijnland neemt dit besluit als gevolg van de aanhoudende droogte en de effecten op het watersysteem. Recreatievaartuigen kunnen uiterlijk donderdag 2 augustus de sluis passeren. De stremming geldt tot nader order.

Bericht augustus 2018

Vanaf vrijdagochtend 3 augustus sluit het hoogheemraadschap van Rijnland de Grote Sluis in Spaarndam voor alle recreatievaart. Rijnland neemt dit besluit als gevolg van de aanhoudende droogte en de effecten op het watersysteem. Recreatievaartuigen kunnen uiterlijk donderdag 2 augustus de sluis passeren. De stremming geldt tot nader order.

Locodijkgraaf Jeroen Haan: “Dit zijn besluiten die je moet nemen en liever niet wilt nemen. Iedere keer dat de sluisdeuren nu opengaan, stroomt er water binnen met een steeds hoger zoutgehalte. Dit kan zo niet langer doorgaan. De natuur en landbouw lopen schade op. Het zoete water dat er nog is, willen we vasthouden en in het hele gebied doorspoelen.”

Zoutgehalte water loopt op

Normaal haalt het hoogheemraadschap zoet water uit de Rijn bij boezemgemaal Gouda om hiermee het verzilte water in het noorden door te spoelen. Daarna vindt het water een uitweg in het Noordzeekanaal bij de gemalen Spaarndam en Halfweg. Nu staat door de droogte de zoetwateraanvoer onder druk, waardoor het zoutgehalte rond Spaarndam oploopt tot soms 650 milligram per liter.

Natuur en landbouw ontzien

Dankzij de maatregel worden natuurgebieden zoals de Nieuwkoopse Plassen en agrarische gebieden zoveel mogelijk ontzien. Boeren en tuinders krijgen weliswaar te maken met licht oplopende verzilting, maar mogen vooralsnog doorgaan met beregenen.

Voorlopig doorgang beroepsvaart

Bij belangenafweging rond water geldt in Nederland een zogenaamde ‘verdringingsreeks’. Veiligheid staat bovenaan, maar die is hier niet in het geding. Nu is volgens de regels de afweging gemaakt om de natuur en agrarische sectoren voorrang te geven boven de pleziervaart.

Voorlopig mag de beroepsvaart nog wel door de sluis. Dit gaat om enkele schuttingen per dag voor korte tijd. Jeroen Haan: “Ook dat kan nog veranderen. Tot die tijd gaan we sluipverkeer van recreatievaart niet toestaan. Dit zou de schuttingstijd verder doen oplopen en dan krijgen we alsnog veel zout water binnen. Dat willen we dus echt niet.”

Alternatieve route

Waterrecreanten die afhankelijk zijn van de Staande Mastroute kunnen over zee naar de rest van Nederland varen. De route via Spaarndam was de enige overgebleven alternatieve route, omdat andere routes al gestremd waren geraakt door bruggen die door de hitte niet meer functioneren. De enige mogelijkheid om nu van West-Nederland naar de rest van Nederland te varen is daarom via de zee bij IJmuiden. Overige recreantvaarders die niet afhankelijk zijn van de Staande Mastroute kunnen bijvoorbeeld de RiverGuide Recreant app downloaden voor navigatie op de eigen mobiel.

Informatie

Raadpleeg voor actuele informatie over stremmingen, sluizen en scheepvaart: www.vaarweginformatie.nl