Rijkswaterstaat: 'Houd afstand en mijd drukte, ook op de Rijksvaarwegen'

publicatie:
29
-
05
-
2020
Met mooi weer neemt de drukte op het water toe, ook op de Rijkswateren. Daarnaast gelden de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan ook op het water. Rijkswaterstaat roept vaarweggebruikers op om goed voorbereid op pad te gaan en ook op het water drukte te mijden en 1,5 meter afstand te houden. Ook moeten schippers rekening houden met uiteenlopende bedienregimes en kunnen wachttijden bij sluizen en bruggen oplopen.

Met mooi weer neemt de drukte op het water toe, ook op de Rijkswateren. Daarnaast gelden de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan ook op het water. Rijkswaterstaat roept vaarweggebruikers op om goed voorbereid op pad te gaan en ook op het water drukte te mijden en 1,5 meter afstand te houden. Ook moeten schippers rekening houden met uiteenlopende bedienregimes en kunnen wachttijden bij sluizen en bruggen oplopen.

Bedientijden

In verband met de coronamaatregelen hanteren sommige vaarwegbeheerders een aangepast bedienregime, waardoor diverse sluizen en bruggen beperkt bediend worden. Vaarwegbeheerders communiceren hier zelf over. Houd daarom de berichtgeving van de desbetreffende vaarwegbeheerder en op vaarweginformatie.nl goed in de gaten. Rijkswaterstaat hanteert sinds 1 april 2020 de reguliere zomerbediening van bruggen en sluizen, om de scheepvaart zoveel mogelijk te kunnen spreiden en faciliteren.

Afstand in de sluis

Ook in de sluis houdt Rijkswaterstaat rekening met de coronamaatregelen. De sluisoperators van Rijkswaterstaat proberen de sluis zo in te richten, dat schippers afstand kunnen houden. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat schippers alleen achter elkaar mogen afmeren, en niet langszij. Als het te druk dreigt te worden in een kolk, dan kan de operator de kolk eerder sluiten. In de praktijk zullen er minder schepen in de sluiskolk kunnen, waardoor wachttijden kunnen oplopen. 

Rijkswaterstaat roept schippers op bij het passeren van een sluis de volgende richtlijnen in acht te nemen: 

  1. Luister altijd naar de aanwijzingen van de sluisoperator; 
  2. Houd in alle gevallen 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij het wachten voor een sluis of brug. Vermijd langszij liggen zoveel mogelijk; 
  3. Bij drukte, mijd indien mogelijk een sluis of brug.

Schippers met een marifoon aan boord, wordt gevraagd zich bij de sluisoperator te melden. Vanaf 1 juli staan ook de stewards weer op diverse drukke sluizen. In onderstaande infographic lees je ook enkele nuttige tips: 


(klik voor een vergroting)


Goede, veilige vaart!