Stewards op de sluizen, ook in 2023

publicatie:
16
-
05
-
2023
Net als eerdere jaren zal Rijkswaterstaat in de zomerperiode drukke sluizen bemannen met stewards. Deze 'Stewards op de Sluizen' gaan watersporters helpen bij het afmeren en bij het kiezen van de plaats in de sluiskolk.

Vanaf Hemelvaartsdag staan de stewards weer als vanouds bij een aantal sluizen om een oogje in het zeil te houden en te helpen waar nodig. Ook kun je in de betreffende sluizen gratis een gedrukte Vaarbewaarkaart afhalen.

Inzet stewards

Met mooi weer neemt de drukte op de vaarwegen toe. Dat vraagt om extra oplettendheid. Van zowel de beroeps- als recreatieschipper. Vooral bij sluizen. Grote vrachtschepen en kleine plezierjachten moeten hier samen manoeuvreren in een beperkte ruimte. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en lange wachttijden. Ook in de zomerperiode bemant Rijkswaterstaat daarom drukke sluizen met stewards. De stewards assisteren watersporters bij het kiezen van de plaats in de sluiskolk en bij het afmeren. Zo dragen ze bij aan vlot en veilig scheepvaartverkeer. 

Wat doen de stewards op de sluizen?

Door sluisstewards in te zetten, zorgt Rijkswaterstaat er niet alleen voor dat het passeren van de sluis veilig gebeurt, maar ook dat het sneller gaat. Stewards werken onder supervisie van de sluisoperator. Concreet ondersteunen stewards de recreanten tijdens het passeren van de sluis door:

  • de instructies van de sluisoperator door te geven, bijvoorbeeld voor de volgorde van invaren en het plaatsnemen in de kolk; 
  • schippers te assisteren bij het aanmeren; 
  • het beantwoorden van vragen en het geven van informatie.

Vlot en veilig door de sluis met de inzet van stewards

Omdat het best spannend kan zijn om door de sluis te varen zet Rijkswaterstaat in de zomer op drukke en moeilijke sluizen stewards in. Jolanda Poog, sluismeester Rijkswaterstaat Oranjesluizen Amsterdam vertelt over de werkzaamheden van deze stewards.

Over de stewards op de sluis worden regelmatig vragen gesteld. Rijkswaterstaat heeft de meest gestelde vragen op een rij gezet. Lees ook de brochure 'Vlot en veilig door brug en sluis' en bekijk ook onderstaande illustratie met tips voor het passeren van een sluis.

(Klik voor een vergroting)


Goede, veilige vaart! 

(foto boven: Rijkswaterstaat)