Verruiming bedientijden sluizen en bruggen op diverse trajecten

publicatie:
15
-
01
-
2021
Rijkswaterstaat heeft in 2020 de bedientijden van een aantal sluizen en bruggen verruimd. Hieronder vind je een overzicht van wat er aangepast is en tot welke bedientijden dat uiteindelijk heeft geleid. Verder laat Rijkswaterstaat weten dat er in het voorjaar van 2021 (streven is per 1 maart) ook verruiming doorgevoerd zal worden op het traject Den Oever-Enkhuizen. Daar wordt de bediening in de avonduren met 2 uur verlengd en krijgen de weekenden continubediening tussen 8.30 en 17.30 uur (vooraf aanvragen is dan niet meer nodig).

Rijkswaterstaat heeft in 2020 de bedientijden van een aantal sluizen en bruggen verruimd. Hieronder vind je een overzicht van wat er aangepast is en tot welke bedientijden dat uiteindelijk heeft geleid. Verder laat Rijkswaterstaat weten dat er in het voorjaar van 2021 (streven is per 1 maart) ook verruiming doorgevoerd zal worden op het traject Den Oever-Enkhuizen. Daar wordt de bediening in de avonduren met 2 uur verlengd en krijgen de weekenden continubediening tussen 8.30 en 17.30 uur (vooraf aanvragen is dan niet meer nodig). 

Hoe zat het ook weer met de andere objecten? Hieronder een overzicht.

Lemmer-Delfzijl

Rijkswaterstaat heeft op dit traject de weekendbediening op het Friese deel van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl verruimd. Door deze uitbreiding is op zaterdag bediening mogelijk tot 22.00 uur en op zondag van 6.00 tot 22.00 uur.

Roggebotsluis

Bij de Roggebotsluis zijn de grootste veranderingen doorgevoerd. Daar zijn de drie vaste dagelijkse schutmomenten inmiddels vervangen door één ruim bedienvenster van 6.00 tot 20.00 uur. In het weekend is passeren mogelijk tussen 10.00 en 18.00 uur.

Reevesluis

Voor de nieuwe Reevesluis gelden op doordeweekse dagen nog wel bloktijden. Dit is nodig in verband met de nog lopende werkzaamheden aan de Reevesluis. De drie tijdsblokken waarbinnen geschut kan worden zijn: tussen 6.00 en 8.00 uur, tussen 12.00 en 13.00 uur en tussen 16.00 en 20.00 uur.

Nijkerkersluis

Voor de Nijkerkersluis zijn de bedientijden ook veranderd. Rijkswaterstaat bedient daar van maandag tot en met vrijdag voortaan van 6.00u tot 20.00 uur. Daardoor kan er niet alleen eerder gevaren worden, maar ook langer. De bediening in het weekend is aangepast naar een bedienvenster van 10.00 tot 18.00 uur. LET OP: Er is een periode geweest dat schutten tot 19.00 uur mogelijk was, echter de eindtijd is op basis van het aanbod teruggebracht naar 18.00 uur.

Ketelbrug en Ramspolbrug

Daarnaast zal Rijkswaterstaat voortaan ook de Ketelbrug en de Ramspolbrug op afroep bedienen binnen bedientijden die zijn afgestemd op die van het traject Roggebotsluis - Nijkerkersluis.

Programma Beter Bediend

Deze verbeteringen voor schippers en verladers maken onderdeel uit van het door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gelanceerde programma Beter Bediend. Dit programma verbetert de betrouwbaarheid van de reistijden en de uitbreiding van de bediening op vaarwegen waar nu nog niet alle mogelijkheden worden benut. Samen met BLN Schuttevaer, CBRB, ASV en Evofenedex werk Rijkswaterstaat aan een efficiëntere bediening, vlottere en veiligere afhandeling van het scheepvaartverkeer en een actuele en uniforme informatievoorziening. 

Kijk voor actuele informatie altijd op www.vaarweginformatie.nl

Goede, veilige vaart!

Foto boven: Nijkerkersluis, via Wikipedia