Start werkzaamheden renovatie Wantijbrug en stremming Wantij vanaf 6 januari 2020

publicatie:
12
-
12
-
2019
Op 6 januari 2020 wordt gestart met de renovatie van de Wantijbrug. De Wantijbrug wordt vanaf deze datum niet meer bediend tot medio oktober 2020.

Op 6 januari 2020 wordt gestart met de renovatie van de Wantijbrug. De Wantijbrug wordt vanaf deze datum niet meer bediend tot medio oktober 2020.

Lage scheepvaart

Lage scheepvaart (niet hoger dan 6,25 m.) kan vanaf 6 januari 2020 tot medio oktober 2020 onder het vaste deel van de Wantijbrug doorvaren.

Hoge scheepvaart

Hoge scheepvaart (hoger dan 6,25 m.) kan vanaf 6 januari 2020 tot medio oktober 2020 de Wantijbrug niet meer passeren. Voor de hoge scheepvaart geldt vanaf deze datum een omvaarroute van en naar de jachthaven Westergoot. 

Zeilboten die vanwege hun hoogte en diepgang (max. 1.50 m.) de route via Otter- en Helsluis, gelegen tussen de Nieuwe Merwede en de Beneden Merwede, niet kunnen passeren, dienen om te varen via de Nieuwe Merwede en de Beneden Merwede en gebruik te maken van de brugopeningen in de Merwedecorridor (Gorinchem - Dordrecht v.v.).

Bekijk de animatie renovatie Wantijbrug N3

 

Volledige stremming

In 2020 zal de vaarweg in maximaal 3 weekenden volledig gestremd worden. Deze volledige stremmingen zijn nodig om de bestaande brugdekken (vallen) uit te hijsen, de nieuwe brugdekken aan te brengen en de systemen te testen. De exacte data van deze weekenden zijn nog niet bekend, deze zullen op een later tijdstip worden gecommuniceerd. 

Houd de website Vaarweginformatie in de gaten voor de laatste details over de stremming.

Goede, veilige vaart! 

(foto boven: Rijkswaterstaat)