Stremming Lorentzsluizen in Afsluitdijk wegens onderhoud; 31 augustus – 6 september 2020

publicatie:
31
-
08
-
2020
Rijkswaterstaat werkt van maandag 31 augustus tot en met zondag 6 september 2020 aan het Lorentzcomplex bij Kornwerderzand. Van 31 augustus tot en met 4 september betekent dit een algehele stremming voor het vaarwegverkeer.

Rijkswaterstaat werkt van maandag 31 augustus tot en met zondag 6 september 2020 aan het Lorentzcomplex bij Kornwerderzand. Van 31 augustus tot en met 4 september betekent dit een algehele stremming voor het vaarwegverkeer.

Op 5 en 6 september kunnen schepen die lager zijn dan 5,10 m boven Normaal Amsterdams Peil (NAP) wel doorvaren. De scheepvaart kan omvaren via de Stevinsluizen en moet daar rekening houden met langere wachttijden.

Werkzaamheden

In 2019 trok een schip ondergrondse kabels kapot die onder de Noordbrug van het complex liggen. Deze kabels spelen een belangrijke rol bij het bedienen van de bruggen. Tijdens de geplande werkzaamheden worden de oude kabels van de Noordbrug vervangen. Er worden sleuven uitgebaggerd en buizen in de grond gelegd om herhaling van het eerdere incident te voorkomen en om nieuwe kabels door te trekken. Hierdoor kunnen de bruggen tijdelijk niet worden bediend.

Hinder voor de scheepvaart

In verband met de werkzaamheden is er op onderstaande data sprake van hinder of stremming voor de scheepvaart.

  • Maandag 31 augustus van 06.00 uur tot en met zaterdag 5 september 06.00 uur: stremming voor alle scheepvaart.
  • Zaterdag 5 september van 06.00 uur tot en met zondag 6 september 20.00 uur: stremming van het complex voor schepen hoger dan 5,10 m boven NAP.

Tijdens de werkzaamheden moet vaarwegverkeer omvaren via de Stevinsluis. Houd rekening met langere vaartijden en langere wachttijden. Afhankelijk van het verloop kunnen de werkzaamheden korter of langer duren.

Loket Afsluitdijk

Bij meldingen of vragen over de Afsluitdijk kan men terecht bij Loket Afsluitdijk. Dit is een initiatief van Rijkswaterstaat en het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk. Ook Windpark Fryslân is aangesloten bij dit gezamenlijke meldingenloket. Het loket is bereikbaar via telefoonnummer 0800-6040 en per mail.

Project Afsluitdijk

Los van deze werkzaamheden wordt de Afsluitdijk de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Op de projectwebsite vindt u ook meer informatie.

(Foto boven: Wikipedia)