Update werkzaamheden renovatie Wantijbrug en stremming Wantij

publicatie:
15
-
07
-
2020
In januari 2020 is in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met de renovatie van de Wantijbrug. Tot op dit moment is de constructie van de kelder verstevigd, zijn de nieuwe bewegingswerken gemonteerd en is gestart met het aanbrengen van het bedieningssysteem. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in voorbereiding op het aanbrengen van de nieuwe brugdelen. De beweegbare brugdelen worden vervangen door zwaardere brugdekken.

In januari 2020 is in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met de renovatie van de Wantijbrug. Tot op dit moment is de constructie van de kelder verstevigd, zijn de nieuwe bewegingswerken gemonteerd en is gestart met het aanbrengen van het bedieningssysteem. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in voorbereiding op het aanbrengen van de nieuwe brugdelen. De beweegbare brugdelen worden vervangen door zwaardere brugdekken.

Vervanging brugdelen

Het oude brugdeel aan de westzijde wordt in het weekend van vrijdag 17 juli 19:00 uur tot dinsdag 21 juli 05:00 uur verwijderd met een drijvende kraan. In hetzelfde weekend wordt het nieuwe brugdeel aangebracht. In het weekend van donderdag 23 juli 19:00 uur tot maandag 27 juli 05:00 uur wordt het oude brugdeel aan de oostzijde vervangen. Gedurende deze weekenden is het Wantij in zijn geheel gestremd voor alle scheepvaart.

Lage scheepvaart

Lage scheepvaart (niet hoger dan 6,25 m.) kan tot medio november 2020 onder het vaste deel van de Wantijbrug doorvaren. Gedurende de periode 17 tot 21 juli en 23 tot 27 juli is het Wantij gestremd voor alle scheepvaart.

Hoge scheepvaart

Hoge scheepvaart (hoger dan 6,25 m.) kan tot medio november 2020 de Wantijbrug niet meer passeren. Voor de hoge scheepvaart geldt een omvaarroute van en naar de jachthaven Westergoot: zeilboten die vanwege hun hoogte en diepgang (max. 1.50 m.) de route via Otter- en Helsluis, gelegen tussen de Nieuwe Merwede en de Beneden Merwede, niet kunnen passeren, dienen om te varen via de Nieuwe Merwede en de Beneden Merwede en gebruik te maken van de brugopeningen in de Merwedecorridor (Gorinchem - Dordrecht v.v.).Meer informatie

Kijk voor actuele informatie en de gewijzigde bedientijden van de Hel-, Otter- en Biesboschsluis gedurende deze periode op Vaarweginformatie.nl

Goede, veilige vaart 

(foto boven: Rijkswaterstaat)