No items found.
No items found.

Vaarquizvraag: mag je bij een sluis overnachten?

publicatie:
29
-
03
-
2024
Iedere maand stellen we op onze social media kanalen een quizvraag. Het juiste antwoord, met toelichting, volgt in dit bericht. Hier volgt de vraag van maart.

Vaarquizvraag

Mag je bij een sluis afmeren om te overnachten?

A. Nee, je mag nooit bij een sluis overnachten.

B. Dat mag, maar alleen na toestemming van de sluismeester en altijd alleen aan het remmingswerk.

C. Dat mag, maar alleen na toestemming van de sluismeester en altijd alleen aan de wachtsteiger.

Antwoord en toelichting

Het juiste antwoord is: C.

Als je een sluis nadert, kom je meestal de remmingswerken tegen. Schepen die, om welke reden dan ook, niet tijdig kunnen afremmen kunnen zich tegen de remmingswerken aan laten varen. Het is voor kleine schepen strikt verboden hier aan te meren en te overnachten.

Bij de meeste sluizen is er een speciale wachtsteiger die bedoeld is om te wachten op de volgende schutting. Je mag hier overnachten, maar enkel na toestemming van de sluismeester.

Goede, veilige vaart!

No items found.