Vernieuwing Wilhelminasluis Zaandam zorgt voor stremming scheepvaart

publicatie:
09
-
03
-
2020
De provincie Noord-Holland vernieuwt de komende maanden de Wilhelminasluis in Zaandam. De werkzaamheden zijn nodig omdat de sluis niet meer voldoet aan de afmetingen van de scheepvaart en in een slechte bouwkundige- en technische staat verkeert.

De provincie Noord-Holland vernieuwt de komende maanden de Wilhelminasluis in Zaandam. De werkzaamheden zijn nodig omdat de sluis niet meer voldoet aan de afmetingen van de scheepvaart en in een slechte bouwkundige- en technische staat verkeert.

Impact

De werkzaamheden aan de kolk en de aangrenzende Wilhelminabrug en Beatrixbrug hebben het komend half jaar een grote impact op de scheepvaart. De sluis is tot 5 april beperkt toegankelijk voor de beroeps- en recreatievaart. Van 6 april tot en met 31 mei is het sluizencomplex, inclusief de historische Groote sluis, volledig gestremd.

Alternatieve routes

Tijdens de volledige stremming moet zowel de beroepsvaart als de recreatievaart gebruik maken van alternatieve routes, namelijk via de Nauernasche Vaart of via het Noordhollandsch kanaal via Purmerend of het Noordhollandsch kanaal via Den Helder. Naar verwachting wordt het drukker op de alternatieve vaarroutes en neemt de vaartijd toe.

Bloktijden

Tot en met zondag 5 april wordt aan de Wilhelminasluis gewerkt in zogenaamde bloktijden. Op werkdagen kan de beroeps- en recreatievaart de sluis alleen passeren van 6.00 tot 8.00 uur, van 12.00 tot 14.30 uur en van 18.30 tot 22.00 uur. In de weekenden gelden de normale bedientijden voor de sluis.

Stremming vanaf 6 april

Van 6 april tot en met 31 mei is zowel de Wilhelminasluis als naastgelegen historische Groote sluis volledig gestremd en dus niet toegankelijk voor scheepvaart.

Breedtebeperking

Tijdens de werkzaamheden geldt naast de bloktijden ook een breedtebeperking. Deze beperking is nodig om de werkzaamheden aan de kade, de muren en de grond erachter veilig te kunnen uitvoeren. De sluis is toegankelijk voor schepen met een maximale afmeting van 86 x 9.5 x 2.8 meter. Na de volledige scheepvaartstremming wordt extra ruimte gecreëerd zodat vanaf 1 juni weer klasse Va door de sluis kan. Wel nog met een beperking op de waterverplaatsing van 2000 m3. De verwachting is dat in oktober de uiteindelijke nieuwe afmetingen van de Wilhelminasluis beschikbaar zijn.

Vernieuwing Wilhelminasluis

De huidige komvormige Wilhelminasluis stamt uit 1903 en wordt vervangen door een moderne schutsluis. De traditionele vorm met smalle toegang en brede kolk krijgt een meer efficiënte rechte vorm met een veilig hekwerk rondom. Deze nieuwe vorm van de sluis biedt voordelen voor scheepvaart. De nieuwe sluis wordt 156 meter lang, 14 meter breed en 4,7 meter diep. Grote binnenvaartschepen van CEMT klasse Va kunnen de sluis in de toekomst makkelijker en sneller passeren. Het schutproces verloopt door de moderne rechte vorm efficiënter. Bovendien kunnen de grootste schepen door de diepte van de nieuwe sluis voortaan vol beladen door de sluis.

Meer informatie

Met vragen kunnen (vaar)weggebruikers contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800-0200 600 (gratis), of per mail: vaartindezaan@noord-holland.nl. Meer informatie over de bloktijden en de werkzaamheden zijn te vinden op www.wilhelminasluiszaandam.nl of Facebook (WilhelminasluisZaandam). Op de website www.omvarenzaandam.nl staan de omvaarroutes en eventuele beperkingen op de routes beschreven.

(Afbeelding boven: Provincie Noord-Holland)