werkzaamheden in de Lindenberghaven

publicatie:
05
-
07
-
2016
Vanwege de langdurige hoge waterstand van de Waal heeft men de werkzaamheden niet voor 30 juni kunnen afronden. Besloten is om de Lindenberghaven nog tot en met 14 juli gesloten te houden voor alle pleziervaart.

Vanwege de langdurige hoge waterstandvan de Waal heeft men de werkzaamheden niet voor 30 juni kunnen afronden. Besloten is om deLindenberghaven nog tot en met 14 juli gesloten te houden voor allepleziervaart.

Vanwege werkzaamheden (baggeren en verplaatsing vansteigers) zal de Lindenberghaven buiten gebruik worden gesteld. De afsluiting wordt kenbaar gemaakt met het verkeerstekenA.1 (in- en uitvaart verboden) geplaatst op de kop van de invaart. De afsluiting geldt voor de gehele periode, dus ook in deavonduren.

De gemeente Nijmegen heeft geen alternatieve ligplaats, erzijn wel een aantal ligplaatsen voor overnachting beschikbaar aan beide zijdenvan sluis Weurt. Hiervoor kunt u contact opnemen met sluis Weurt, tel: 088-7974020.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met deHavendienst Nijmegen, tel: 024-3292696 (ook avonduren).No items found.