Westsluis Terneuzen op 15 maandagen gestremd

publicatie:
12
-
05
-
2016
De Westsluis in Terneuzen zal vanaf 16 mei regelmatig op maandag van 0 tot 24 uur gestremd zijn, de Oostsluis vanaf 17 oktober bijna een maand aaneengesloten. De sluizen worden gerenoveerd en geschikt gemaakt voor bedienen op afstand vanuit de Nautische Centrale Terneuzen.

De Westsluis in Terneuzen zal vanaf 16 mei regelmatig op maandag van 0 tot 24 uur gestremd zijn, de Oostsluis vanaf 17 oktober bijna een maand aaneengesloten. De sluizen worden gerenoveerd en geschikt gemaakt voor bedienen op afstand vanuit de Nautische Centrale Terneuzen.

De stremmingen zijn volgens Rijkswaterstaat nodig om renovatiewerkzaamheden en testen te kunnen uitvoeren aan de installaties van de vijf sluisdeuren en twee bruggen en de spui- en nivelleersystemen.

Om de hinder voor de scheepvaart zoveel mogelijk te beperken is met de Haven Gent en Zeeland Seaports afgestemd hoe de stremmingen het best kunnen verlopen. Besloten is de Westsluis 15 maal 24 uur te stremmen. De 24-uurs stremmingen vinden plaats op 16, 23 en 30 mei, 6, 13 en 20 juni, 18 en 25 juli, 1 augustus, 12, 19 en 26 september, 3 en 10 oktober en 21 november. Daarnaast zijn er enkele stremmingen van twee uur rondom laag water. De stremmingsdagen en -tijden zijn afgestemd en gecommuniceerd aan de scheepvaart zodat zij hier rekening mee houden in hun planning.

Voor de zeevaart is er, bij stremming van de Westsluis, geen alternatief om de havens van Gent en Terneuzen te bereiken. Daarom is er gekozen om meerdere korte periodes te stremmen, in plaats van één lange periode.

Detailafstemming
Rijkswaterstaat overlegt op de donderdag voorafgaand aan elke geplande stremming met de beide havens en opdrachtnemer Engie Infra & Mobility BV. Samen bekijken zij of het vanwege het scheepsaanbod, het tij en de planning van de werkzaamheden verstandig is te schuiven met de begin- en eindtijd van de stremming. Zo probeert Rijkswaterstaat door slim plannen de hinder te beperken. De exacte stremmingstijden worden donderdag via een Bekendmaking Aan de Scheepvaart Scheldegebied (BASS) gecommuniceerd.

Voor de binnenvaart wordt bij een normaal sluisbedrijf weinig hinder verwacht. Alleen bij grote drukte tijdens laag water kunnen wachttijden ontstaan voor de Midden- en Oostsluis. Na de stremming kunnen er bij drukte wachttijden ontstaan voor de zeevaart tot maximaal 12 uur.

Veel van de werkzaamheden zijn al uitgevoerd terwijl het sluisbedrijf gewoon doorging. Onder andere het aanbrengen van nieuwe bekabeling en het opbouwen van de nieuwe installaties naast de oude. Ook heeft Rijkswaterstaat nieuwe licht- en cameramasten geplaatst. Tijdens de stremmingen wordt de sluis omgebouwd en getest. Op de Westsluis is een Portacabin geplaatst als tijdelijke bedienruimte. Vanaf half juni worden de sluizen enkele weken vanuit deze voorziening bediend.
Rijkswaterstaat werkt ook aan de Oostsluis. Momenteel wordt daar de bekabeling vernieuwd en worden masten geplaatst. De Oostsluis zal vier weken aaneengesloten worden gestremd: van 17 oktober tot en met 13 november 2016.

MOBZ
De ombouw van de sluizen in Terneuzen zijn onderdeel van het project Modernisering ObjectBediening Zeeland (MOBZ). Rijkswaterstaat verbouwt de bruggen en sluizen in Zeeland zodat die op afstand kunnen worden bediend vanuit twee nautische centrales. Vorig jaar zijn de Kreekraksluizen bij Rilland omgebouwd en is de bediening verhuisd naar de centrale op Neeltje Jans. Vanaf 2009 worden daar ook vier kleine sluizen bediend. De West- en de Oostsluis zijn de eerste sluizen die vanuit de Nautische Centrale in Terneuzen bediend gaan worden. In de toekomst komt daar bediening van de bruggen Sluiskil en Sas van Gent en de Nieuwe Sluis bij.

Rijkswaterstaat vernieuwt binnen MOBZ bovendien aandrijvingen en besturingen van de rijksbruggen- en sluizen in Zeeland. Zo garanderen we de betrouwbaarheid en veiligheid voor de toekomst.

Door te bedienen vanuit een nautische centrale kan Rijkswaterstaat het personeel, de bruggen en sluizen efficiënter inzetten. Ook is het zo mogelijk scheepvaart beter door een gehele corridor te begeleiden, waardoor reizen beter planbaar worden. (DvdM

Bron: Schuttevaer

No items found.