Branchenorm voor inspectie en onderhoud van rondhouten gepresenteerd

publicatie:
25
-
09
-
2018
Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft half september de eerste branchenorm voor controle en onderhoud van rondhouten in ontvangst genomen uit handen van BBZ-voorzitter Sicko Heldoorn. De norm, samengesteld door schippers en experts, is bedoeld voor de bemanningen aan boord van traditionele zeilschepen.

Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft half september de eerste branchenorm voor controle en onderhoud van rondhouten in ontvangst genomen uit handen van BBZ-voorzitter Sicko Heldoorn. De norm, samengesteld door schippers en experts, is bedoeld voor de bemanningen aan boord van traditionele zeilschepen.

Delen van kennis

De BBZ (Vereniging van Beroepschartervaart) en de minister spraken over het vervolg op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Een belangrijke aanbeveling uit dat rapport aan de sector is dat er meer geïnvesteerd moet worden in het delen van de kennis van traditionele zeilschepen.

Branchenorm voor rondhouten

De branchenorm voor rondhouten, een tastbaar resultaat van de inspanningen, is inmiddels aan vele bemanningsleden overhandigd en in digitale vorm gedownload. De norm zal gevolgd worden door andere normen die opgesteld worden door het Platform Veiligheid Chartervaart. In het Platform hebben naast de schippers van de BBZ ook keurende instanties, verzekeraars en experts zitting. Download de branchenorm rondhouten.

Kenniscentrum in oprichting

De minister heeft onlangs een subsidie toegekend aan de BBZ voor de oprichting van een digitaal kenniscentrum, ook een gevolg van het onderzoek. Op het Kenniscentrum zullen de branchenormen gepubliceerd worden en er zal een interactief deel worden ingericht waar experts en schippers elkaar kunnen vinden; er zal aandacht zijn voor opleidingen en andere veiligheid gerelateerde onderwerpen. 

Platform Veiligheid Chartervaart

De Branchenorm Rondhouten is de eerste in een reeks die ontwikkeld wordt door het Platform Veiligheid Chartervaart. De rondhouten norm beoogt een bijdrage te leveren aan de veiligheid. Beschreven wordt waar het eerste verzwakking zal optreden, hoe de zwakke plekken te herkennen zijn, hoe ze moeten worden beoordeeld, welke actie vervolgens nodig is en wanneer de hulp van een expert ingeroepen moet worden. De branchenormen geven belangrijke aanwijzingen ook voor het onderhoud. Het Platform Veiligheid Chartervaart werkt nu aan een norm voor de beoordeling en onderhoud van het staand en lopend want en een hulpmiddel voor het plannen van het onderhoud van de veiligheidskritieke componenten van een schip.