Groninger bruggen Noord-Willemskanaal vier maanden dicht voor recreatievaart

publicatie:
13
-
10
-
2021
Alle Groninger bruggen over het Noord-Willemskanaal blijven vanaf maandag 18 oktober vier maanden dicht voor de recreatievaart. Dit komt door werkzaamheden op en rond het kanaal bij de Julianabrug. Voor de beroepsvaart worden de bruggen wel bediend maar dan met aangepaste tijden.

Alle Groninger bruggen over het Noord-Willemskanaal blijven vanaf maandag 18 oktober vier maanden dicht voor de recreatievaart. Dit komt door werkzaamheden op en rond het kanaal bij de Julianabrug. Voor de beroepsvaart worden de bruggen wel bediend maar dan met aangepaste tijden.

Beroepsvaart

Van maandag 18 oktober 2021 tot en met maandag 7 februari 2022 worden de bruggen op het Noord-Willemskanaal, tussen de Eelderbrug in Groningen tot en met de Meerwegbrug in Haren, voor de beroepsvaart wel bediend op werkdagen. De beroepsvaart kan zich van maandag tot en met zaterdag tussen 09.30 en 15.30 uur 24 uur van tevoren aanmelden bij de centrale bedienpost van de gemeente Groningen (050 - 318 8500). Voor de recreatievaart worden de bruggen niet bediend van maandag 18 oktober 2021 tot en met maandag 7 februari 2022.

Volledige stremming

In de week van 18 tot en met 24 oktober en in de week van 1 tot en met 7 november is de vaarweg vanaf de Eelderbrug tot en met de Meerwegbrug volledig gestremd voor alle scheepvaart.

Bouw tijdelijk Julianaplein

Het stoppen van de brugbediening komt door voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een tijdelijk Julianaplein. Over het Noord-Willemskanaal komt een tijdelijke Julianabrug. Voordat de tijdelijke noodbrug er ligt worden onder andere remmingswerken aangebracht en aanpassingen gedaan aan de kade. Ook wordt het kanaal gebruikt voor de opslag van werkmateriaal, waardoor er geen ruimte is om erlangs te varen.

Verkeersdruk verminderen

De minimale brugbediening in het Noord-Willemskanaal moet er ook voor zorgen dat er in en rondom Groningen minder verkeersopstoppingen voorkomen. De komende periode zijn er veel werkzaamheden op de zuidelijke ringweg.

Noord-Willemskanaal

Het Noord-Willemskanaal loopt door de provincies Groningen en Drenthe. Beide provincies hebben een gedeelte van het kanaal in beheer. De gemeente Groningen verzorgt de bediening van de bruggen tussen de Eelderbrug en de Meerwegbrug.

Foto boven: Wikipedia