6.3 Roompotsluis (Noordzee – Oosterschelde)

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: de Roompotsluis (marifoonkanaal 18) ligt tussen de noordelijke en de zuidelijke doorlaat van de Oosterscheldekering in.
De sluis is de schakel tussen Noordzee en Oosterschelde.

Vanaf zee nadert u de sluis via de onverlichte Roompot (R) of de verlichte Oude Roompot (OR). Deze zijn goed en duidelijk betond. Let wel op de ondiepten op de Hompels die droogvallen ten opzichte van Lowest Astronomical Tide (LAT), en het wrak van een oud caisson.

  • Vaar de haven naar de Roompotsluis goed open (groene lichtenlijn = 73,5 graden).
  • Let op: tijdens de vloed trekt de stroom naar de openstaande schuiven in de dam.
  • In de voorhavens bij de sluis zijn wachtsteigers. Het verval in de sluis is niet groot.
  • De maximale doorvaarthoogte is NAP + 19,6 m (vaste brug). Hogere schepen moeten via Stellendam of via Vlissingen varen.
  • Bij krachtige wind uit het zuidwesten tot het noorden ontstaan grondzeeën. De aanloop van de Roompotsluis is onder die omstandigheden gevaarlijk.
  • Luister uit op marifoonkanaal 68, na het verlaten van de sluis richting Oosterschelde.
  • Luister uit op marifoonkanaal 25 als je uit de Roompotsluis komt en naar zee gaat, tot de DR5-boei. Hier kan je ook de golfhoogten voor dit gebied opvragen.

In de Oosterschelde liggen twee hoofdvaargeulen:

  • van de Bergsediepsluis in de Oesterdam richting de Noordzee;
  • de hoofdtransportas Gent - Duitsland.

Zie ook: www.vts-scheldt.net. Wateralmanak 2, Oosterschelde.

No items found.