Wie checkt jou?' Lancering landelijke campagne ter voorkoming van verdrinking

publicatie:
13
-
07
-
2022
Begin juli 2022 is door een groot aantal betrokken partijen een landelijke campagne gelanceerd om het aantal verdrinkingen in Nederland terug te dringen. Met de slogan ‘Wie checkt jou? – Veilig in en uit het water’ willen partijen zwemmers in open water bewust maken van de risico’s die dat met zich mee brengt en hen ertoe aanzetten hun gedrag aan te passen.

Begin juli 2022 is door een groot aantal betrokken partijen een landelijke campagne gelanceerd om het aantal verdrinkingen in Nederland terug te dringen. Met de slogan ‘Wie checkt jou? – Veilig in en uit het water’ willen partijen zwemmers in open water bewust maken van de risico’s die dat met zich mee brengt en hen ertoe aanzetten hun gedrag aan te passen.

Op een aantal locaties in het land zal deze campagne de komende zomer worden ingezet. Het gaat daarbij onder meer om het strand bij Kijkduin, recreatiegebieden van Leisurelands waaronder Strand Horst en Strand Nulde, diverse vakantieparken van Europarcs en de posten van de Reddingsbrigade. Nederland kent een rijke water- en zwemcultuur. Activiteiten in en om het water vormen een onlosmakelijk onderdeel van ons leven, zeker in het zomerseizoen. Als gevolg van bijvoorbeeld onverwachte stroming, temperatuurverschillen en/of een overschatting van de eigen zwemvaardigheid kúnnen zwemmers in open water (in zee maar ook in meren of plassen) echter in de problemen komen. 

Checken

Met deze campagne willen partijen hen ertoe aanzetten even te ‘checken’ onder welke omstandigheden zij het water in gaan en wie er mogelijk even een oogje op hen houdt. Daarbij worden handelingsperspectieven geboden en worden tips gegeven wat te doen als je zelf of een ander toch in de problemen komt. Het gedrag en risicobewustzijn van zwemmers heeft de grootste invloed op het ontstaan én voorkomen van problemen in het water. De ondertitel van de campagne is dan ook ‘Veilig in en uit het water’. Voor de campagne wordt van diverse middelen gebruikgemaakt, variërend van posters en flyers tot de inzet van social media.

Zwemveiligheid

Ieder jaar verdrinken in Nederland zo’n honderd mensen in open water. Veel vaker nog redden hulporganisaties zoals de KNRM en Reddingsbrigade zwemmers die in de problemen zijn geraakt. ‘Veilig in en uit het water’ maakt mensen bewust van de risico’s van zwemmen in open water. De komende jaren worden onder deze naam verschillende campagnes over zwemveiligheid gelanceerd. ‘Wie checkt jou?’ is de eerste.

De campagne vormt onderdeel van de uitvoering van het bredere ‘Nationaal Plan Zwemveiligheid’ dat eerder door betrokken partijen onder aanvoering van de Nationale Raad Zwemveiligheid is opgesteld. In dit kader is ook aandacht voor de zwemvaardigheid en zwemveiligheid van diverse doelgroepen alsmede de kwaliteit van het toezicht en de inrichting van zwemlocaties. Deze campagne is tot stand gekomen in samenwerking met diverse partijen zoals Rijkswaterstaat, Reddingsbrigade Nederland, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), Leisurelands, omgevingsdiensten, provincies, locatiebeheerders en gemeenten.

Kijk voor meer informatie over de campagne op www.veiliginenuithetwater.nl