Recreatievaart sinds 29 mei weer toegestaan in België en Frankrijk

publicatie:
29
-
05
-
2020
Ook in België en Frankrijk worden de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan versoepeld. Beide landen hebben bekend gemaakt dat recreatievaart op de meeste vaarwegen vanaf 29 mei 2020 weer is toegestaan.

Ook in België en Frankrijk worden de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan versoepeld. Beide landen hebben bekend gemaakt dat recreatievaart op de meeste vaarwegen vanaf 29 mei 2020 weer is toegestaan.

België

Vaarwegbeheerder De Vlaamse Waterweg zegt op de eigen website dat er wel voorwaarden gelden: Vanaf 29 mei 2020 zijn toegelaten op de Vlaamse bevaarbare waterwegen:

 • watersport
 • het varen met pleziervaartuigen, motorboten en waterscooters
 • regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (in georganiseerd verband, max. 20 personen, onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter)
 • onderhoudswerken aan vaartuigen
 • het te water laten van vaartuigen
 • overnachting aan boord

Deze activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

 • individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen.
 • regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (ook aan boord van een pleziervaartuig) met meer personen zijn mogelijk in georganiseerd verband en onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter; het aantal personen is beperkt, rekening houdend met de omvang van het vaartuig en de aard van de activiteiten met het oog op het behoud van de sociale afstand (met een absoluut maximum van 20 personen);
 • gelet op de aard van de activiteiten, de beperkte ruimte op een pleziervaartuig of tuig voor watersport en de omstandigheden van waterbeweging, weer en wind, wordt er speciaal op gewezen de nodige maatregelen te voorzien om de sociale afstand in de praktijk en onder alle omstandigheden te verzekeren; er dient hierbij rekening gehouden te worden met beschikbare richtlijnen door de overkoepelende organisaties hieromtrent opgesteld;
 • De noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten in open lucht mogen open zijn, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria’s.
 • De nodige maatregelen moeten genomen worden om de verspreiding van het virus te beperken door het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen betreffende het desinfecteren van het materiaal.
 • Op het water dient voldoende afstand te worden gehouden met andere watersporters.
 • Binnen de jachthavens en watersportclubs, bedrijven en winkels moeten maatregelen genomen worden om de regels van sociale afstand te respecteren (op vlak van organisatie van het werk, ontvangst van de klanten, beperken van de toegang).

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:

 • Vaartochten met schipper
 • Evenementen, groepsactiviteiten (uitgezonderd bovenvermelde regelmatige trainingen en lessen), wedstrijden en competities zijn nog steeds verboden
 • Reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren (bv Westerschelde/Zeeschelde, delen van het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas).

Frankrijk

De Franse vaarwegbeheerder Voies Navigables de France (VNF) maakte eerder al bekend dat vanaf 29 mei de vaarwegen weer open zouden gaan voor recreatievaart, mits de overheid de maatregelen zou versoepelen. Dat is gebeurd, waardoor ook de recreatievaart in Frankrijk weer het water op kan. 

Varen van en naar het buitenland

Check voordat je gaat varen van of naar het buitenland ook de coronamaatregelen per land. Deze informatie is te vinden op de website van de overheid: Reizen van en naar het buitenland en het overzicht Reisadvies per land.


© foto boven: Zeilboot op de Schelde in Antwerpen - Julien Grandgagnage - Wikipedia