Beperkingen voor recreatievaart in Vlaanderen

publicatie:
22
-
08
-
2022
Vanwege de droogte worden in Vlaanderen maatregelen genomen die leiden tot beperkingen voor de recreatievaart. Zo wordt de recreatievaart vanaf maandag 22 augustus 2022 enkel nog samen met de beroepsvaart geschut. Dit betekent dat pleziervaart nauwelijks of zelfs niet meer mogelijk is op waterwegen met zeer weinig of geen beroepsvaart.

Vanwege de droogte worden in Vlaanderen maatregelen genomen die leiden tot beperkingen voor de recreatievaart. Zo wordt de recreatievaart vanaf maandag 22 augustus 2022 enkel nog samen met de beroepsvaart geschut. Dit betekent dat pleziervaart nauwelijks of zelfs niet meer mogelijk is op waterwegen met zeer weinig of geen beroepsvaart.

Via kleurcodes wordt sluizen en waterwegen aangeduid waarvoor deze maatregel geldt.

Kleurcode groen

Kleurcode groen is van kracht voor sluizen en waterwegen waar recreatievaart samen met de beroepsvaart geschut wordt. Dit zijn: Albertkanaal, Zeekanaal Brussel-Schelde, Netekanaal, Bovenschelde, Leie, Kanaal Gent – Oostende, Verbindingssluis Boudewijnkanaal, Ringvaart, Kanaal Bossuit – kortrijk (behalve sluizen 9-10-11), Kanaal Roeselare – Leie, Dender (afwaarts sluis Aalst)

Kleurcode oranje

Kleurcode oranje is van kracht voor sluizen en waterwegen waar recreatievaart in principe samen met de beroepsvaart geschut wordt, maar gezien de beperkte afmetingen van de sluizen en/of de beperkte beroepsvaartintensiteit, is de kans op lange wachttijden reëel. Dit zijn: Kanaal Bocholt-Herentals, Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, Zuid-Willemsvaart, Kanaal Briegden-Neerharen

Dijle, Kanaal Plassendale-Nieuwpoort, IJzer, Dender (sluis Aalst), Kanaal Leuven-Dijle, Kanaal naar Charleroi

Kleurcode rood

Kleurcode rood is van kracht voor sluizen en waterwegen waar recreatievaart niet meer geschut wordt, aangezien er geen beroepsvaart aanwezig is. Dit zijn: Gravensluis (kanaal Plassendale-Nieuwpoort); Kanaal Bossuit – kortrijk (sluizen 9-10-11), Dender (opwaarts sluis Aalst), Kanaal Nieuwpoort – Duinkerke, Lokanaal, Kanaal Ieper-IJzer, Sluis Schipdonk (afleidingskanaal Leie), Verbinding Ringvaart naar kanaal Gent-Terneuzen via Gent (Brusselsepoortsluis, Scaldissluis, Sint-Jorissluis, Tolhuissluis).

Meer informatie

Op de website vaarweginformatie.nl staat actuele informatie over de beschikbaarheid van de vaarweg. Bijvoorbeeld over wijzigingen in bedieningstijden van bruggen en sluizen, stremmingen, werkzaamheden en wijzigingen van betonningen en reglementen. Heeft u een opmerking of een vraag over deze website of over de vaarweg, dan kunt u contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat op het gratis telefoonnummer 0800-8002 (maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 20:00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur).

Foto boven: Het Albertkanaal - Door Julienfastre - Eigen werk, CC BY-SA 3.0,