Vaarverbod op Leidsche Rijn en beperkte doorvaart sluis Bodegraven

publicatie:
20
-
07
-
2018
Vanaf dinsdag 24 juli 9.00 uur stelt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden tot nader order een vaarverbod in op de Leidsche Rijn, tussen de Haanwijkersluis in Harmelen en het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht. Dit gebeurt om de aanvoer van extra zoetwater naar West-Nederland mogelijk te maken. De sluis Bodegraven in de Oude Rijn is beperkt gestremd; daar wordt met ingang van 24 juli met bloktijden gewerkt. Het vaarverbod en de stremmingen gelden tot nader order.

Vanaf dinsdag 24 juli 9.00 uur stelt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden tot nader order een vaarverbod in op de Leidsche Rijn, tussen de Haanwijkersluis in Harmelen en het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht. Dit gebeurt om de aanvoer van extra zoetwater naar West-Nederland mogelijk te maken. De sluis Bodegraven in de Oude Rijn is beperkt gestremd; daar wordt met ingang van 24 juli met bloktijden gewerkt. Het vaarverbod en de stremmingen gelden tot nader order. Op de naleving van het vaarverbod wordt gehandhaafd!

Vertrek op tijd uit gebied

Ben je van plan om met uw boot te gaan varen, zorgt u dan dat je vóór dinsdag 24 juli 9.00 uur uit het hierboven vermelde gebied vertrokken bent. De kans is groot dat het vaarverbod meerdere weken van kracht blijft, waardoor je met je boot niet de Leidsche Rijn af kunt.

Hoger peil en stroomrichting omgekeerd

Het peil in de Leidsche Rijn zal vanaf 24 juli 9.00 uur tussen de 60 en 30 cm hoger zijn dan normaal; ook wordt de stroomrichting omgekeerd. Het waterschap adviseert om hiermee rekening te houden bij het afmeren van de boot. Ook de stroomsnelheid in de Leidsche Rijn is hoger. Hou hier rekening mee met waterrecreatie!

Tijdelijk hogere waterstanden

Scheepvaartverkeer op de Oude Rijn (tussen Woerden en Bodegraven), Grecht, Dubbele Wiericke, Montfoortse Vaart, Korte en Lange Linschoten, Kromwijkerwetering en Jaap Bijzerwetering moet rekening houden met tijdelijk hogere waterstanden (en dus met lagere doorvaarthoogten en hogere stroomsnelheden). Ook het landelijke gebied van de Lopikerwaard kan tijdelijk te maken krijgen met hogere waterstanden.

(Klik voor een grotere afbeelding)

Waarom deze maatregelen?

De maatregelen zijn nodig in verband met de aanvoer van zoet water naar de beheergebieden van de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland. Vandaar dat vanaf dinsdag 24 juli 9.00 uur onder meer via de Leidsche Rijn en Oude Rijn extra zoet water naar het westen wordt gepompt. Dit gebeurt met behulp van gemaal De Aanvoerder, een speciaal hiervoor gebouwd gemaal dat aan de Leidsche Rijn bij het Amsterdam-Rijnkanaal staat. Ter hoogte van dit gemaal worden de speciale deuren in de Leidsche Rijn gesloten. De doorvaart van de Haanwijkersluis in Harmelen is eveneens gestremd. 

Kijk voor een goede reisvoorbereiding ook altijd op www.vaarweginformatie.nl

Goede, veilige vaart!