Rijkswaterstaat voert resterende werkzaamheden uit aan sluizen in Nederrijn en Lek

publicatie:
17
-
04
-
2020
Rijkswaterstaat renoveert de drie stuwcomplexen (Driel, Amerongen en Hagestein) in de Nederrijn en Lek. Onderstaand meer informatie over deze werkzaamheden en de beperkingen die deze hebben voor de scheepvaart.
Corona 

De noodzakelijke landelijke maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, hebben grote consequenties voor iedereen. Momenteel valt niet in te schatten hoe lang de maatregelen nog van kracht zullen blijven. Om die reden hebben wij besloten onze voorlichtingscampagne volgens planning voort te zetten; zodat de informatie op onze website nu en de komende maanden up-to-date zal zijn en blijven. 

Varen doe je Samen! roept iedereen op de aanwijzingen van de Rijksoverheid op te volgen. Let goed op jezelf en op anderen, dit virus moeten we ook samen overwinnen!

Rijkswaterstaat renoveert de drie stuwcomplexen (Driel, Amerongen en Hagestein) in de Nederrijn en Lek. Onderstaand meer informatie over deze werkzaamheden en de beperkingen die deze hebben voor de scheepvaart.

Stremmingen in weekendnachten

In onderstaande tabel ziet u tijdens welke weekendnachten bepaalde sluizen zijn gestremd. Deze stremmingen zijn nodig om het werk voortvarend en op een verantwoorde manier uit te voeren.

 • 18 april - 20:00 t/m 23:00 -Amerongen
 • 9 – 10 mei - 20:00 t/m 08.00 - Amerongen
 • 16 -17 mei - 20:00 t/m 08:00 - Amerongen
 • 17 - 18 mei - 20:00 t/m 06:00 - Amerongen
 • 20 – 21 juni- 20:00 t/m 06:00 - Driel
 • 11 – 12 juli - 20:00 t/m 06:00 - Driel
 • 1 – 2 augustus - 20:00 t/m 06:00- Hagestein

Beperkingen voor de scheepvaart

Andere werkzaamheden kunnen wel worden uitgevoerd in combinatie met bediening. Hierbij gelden wel enige beperkingen. Welke dat zijn leest u in onderstaande tabel.

 • 6 – 7 mei - 19:00 t/m 06:00 – Driel:
  Schutten met gebruik van de benedenkolk. Daardoor is er een lengtebeperking van 90 meter.
 • 18 mei - 08:00 t/m 17:00 - Hagestein
  Schutten met gebruik van de benedenkolk. Daardoor is er een lengtebeperking van 90 meter. Indien u uw aankomst tenminste een halfuur vooraf aan de sluismeester meldt, worden de werkzaamheden onderbroken zodat met de volledige sluiskolk kan worden geschut.
 • 19 mei - 08:00 t/m 17:00 - Hagestein
  Schutten met gebruik van de bovenkolk. Daardoor is er een lengtebeperklng van 110 meter. Indien u uw aankomst tenminste een halfuur vooraf aan de sluismeester meldt, worden de werkzaamheden onderbroken zodat met de volledige sluiskolk kan worden geschut.
 • 25 mei - 08:00 t/m 17:00 - Amerongen
  Schutten met gebruik van de benedenkolk. Daardoor is er een lengtebeperking van 90 meter. Indien u uw aankomst tenminste een halfuur vooraf aan de sluismeester meldt, worden de werkzaamheden onderbroken zodat met de volledige sluiskolk kan worden geschut.
 • 26 mei - 08:00 t/m 17:00 - Amerongen
  Schutten met gebruik van de bovenkolk. Daardoor is er een lengtebeperking van 154 meter. Indien de aankomst tenminste een halfuur vooraf aan de sluismeester wordt gemeld worden de werkzaamheden onderbroken zodat met de volledige sluiskolk kan worden geschut
 • 27 mei - 19:00 t/m 06:00 - Driel
  Schutten met gebruik van de bovenkolk. Daardoor is er een lengtebeperking van 154 meter.
 • 1 juni - 08:00 t/m 17:00 - Driel
  Schutten met gebruik van de benedenkolk. Daardoor is er een lengtebeperking van 90 meter. Indien u uwaankomst tenminste een halfuur vooraf aan de sluismeester meldt, worden de werkzaamheden onderbroken zodat met de volledige sluiskolk kan worden geschut.
 • 2 juni - 08:00 t/m 17:00 - Driel
  Schutten met gebruik van de bovenkolk. Daardoor is er een lengtebeperking van 154 meter. Indien u uw aankomst tenminste een halfuur vooraf aan de sluismeester meldt, worden de werkzaamheden onderbroken zodat met de volledige sluiskolk kan worden geschut.

Verder moet aannemer Siemens in de loop van het jaar nog aanpassingen aan de besturingssystemen van de sluizen uitvoeren. Rijkswaterstaat en Siemens bespreken op dit moment de aanpak en de wijze waarop de hinder voor de scheepvaart zo veel mogelijk kan worden beperkt.

Meer informatie over het project is te verkrijgen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800 – 8002 of de projectpagina www.rws.nl/stuwensemble. De scheepvaart wordt op de hoogte gehouden via ‘Berichten aan de scheepvaart’ (BAS-berichten). Actuele informatie over de beschikbaarheid van de vaarweg kunt u vinden op de website Vaarweginformatie.nl.

Goede, veilige vaart!