Sluis Driel vanaf 20 februari gestremd

publicatie:
21
-
01
-
2019
Vanwege renovatiewerkzaamheden is Sluis Driel van 20 februari tot en met woensdag 8 mei gestremd. Het scheepvaartverkeer moet in die periode omvaren via de Waal.

Vanwege renovatiewerkzaamheden is Sluis Driel van 20 februari tot en met woensdag 8 mei gestremd. Het scheepvaartverkeer moet in die periode omvaren via de Waal.

Renovatie sluis

De werkzaamheden aan de sluis omvatten onder andere het vervangen van de elektrotechnische installaties, het vervangen van de bewegingswerken van de sluisdeuren, betonreparaties, schilderwerk en het geschikt maken van de sluis voor centrale bediening.

Derde project

Rijkswaterstaat renoveert drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek. Een van de onderdelen van de renovatie betreft de drie sluizen. Dat betekent dat de sluizen in Driel, Amerongen en Hagestein om de beurt gerenoveerd worden. Sluis Amerongen is in het voorjaar van 2018 gerenoveerd, sluis Hagestein onlangs. Nu is Sluis Driel als laatste aan de beurt.

Renovatie stuwensemble halverwege

Met de afgeronde renovatie van sluis Hagestein, zijn de renovatiewerkzaamheden nu ongeveer halverwege. De komende periode gaat Rijkswaterstaat verder met de renovatie van sluis Driel, het vervangen van drie vizierschuiven in de stuwen (twee in Hagestein, een in Driel) en het schilderen van het tweede deel van stuw Amerongen en stuw Driel. Ook zal het komende jaar overgegaan worden naar centrale bediening van de drie sluizen en stuwen vanuit de nieuwe bediencentrale in Amerongen.

Stuwcomplex Driel

Met het stuwcomplex Driel regelt Rijkswaterstaat de afvoer van rivierwater over de Nederrijn en Lek en de IJssel en voorziet zo het IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken van Nederland, van voldoende water. De stuwcomplexen Driel, Amerongen en Hagestein zorgen samen ook voor voldoende waterpeil op de IJssel, Nederrijn en Lek en daarmee voor een vlotte en veilige scheepvaart.

Vanaf 20 februari

Van 20 februari tot en met woensdag 8 mei is sluis Driel gestremd en moet scheepvaartverkeer omvaren via de Waal. Kijk voor meer informatie op www.rws.nl/stuwensemble of op vaarweginformatie.nl

Goede, veilige vaart 

Op de foto: het aanbrengen van de trekduwstang voor de bediening van de sluisdeuren (Rijkswaterstaat, Fotograaf  Thea van den Heuvel DAp)