Provincie Flevoland start renovatie bruggen en sluizen

publicatie:
28
-
06
-
2018
De komende vijf jaar worden in de provincie Flevoland 13 beweegbare bruggen en 11 sluizen opgeknapt. Woensdag 13 juni 2018 heeft provincie Flevoland hiervoor de opdracht gegeven aan de aannemerscombinatie. Het gaat om een omvangrijk en complex renovatieproject dat ervoor moet zorgen dat de bruggen en sluizen weer jaren mee kunnen, zodat Flevoland via het water en via de weg goed bereikbaar blijft. 75 jaar na het droogvallen van de Noordoostpolder is duidelijk dat modernisering niet langer kan wachten.

De komende vijf jaar worden in de provincie Flevoland 13 beweegbare bruggen en 11 sluizen opgeknapt. Woensdag 13 juni 2018 heeft provincie Flevoland hiervoor de opdracht gegeven aan de aannemerscombinatie. Het gaat om een omvangrijk en complex renovatieproject dat ervoor moet zorgen dat de bruggen en sluizen weer jaren mee kunnen, zodat Flevoland via het water en via de weg goed bereikbaar blijft. 75 jaar na het droogvallen van de Noordoostpolder is duidelijk dat modernisering niet langer kan wachten. 

Veilig en bereikbaar

Sinds 1986 vallen de bruggen en sluizen, gebundeld op 16 locaties in 2 polders, onder de verantwoordelijkheid van provincie Flevoland. Sinds 2014 worden deze bruggen en sluizen ‘op afstand’ vanuit het provinciehuis bediend. Problemen met de elektrische installaties en mechanische onderdelen zorgden afgelopen jaren voor de nodige storingen en stremmingen. Projectmanager Bart Jansen: “Willen we Flevoland bereikbaar en veilig houden, dan moet er nu groot onderhoud plaatsvinden. We moderniseren en vervangen de bediening- en besturingssystemen, standaardiseren de bediening op afstand, renoveren of vervangen de hydraulische en werktuigbouwkundige installaties en voeren civiele en waterbouwkundige werkzaamheden uit.”

Zo min mogelijk overlast

De werkzaamheden vinden plaats tussen 2018 en 2023. In 2016 zijn inspecties uitgevoerd. Toen is bepaald wat er allemaal moest gebeuren. In november 2017 is de provincie gestart met de aanbesteding. Uiteindelijk is de combinatie Croonwolter&dros - Hollandia Services als winnaar uit de bus gekomen. Bij de keuze voor een aannemer heeft de provincie onder andere veel belang gehecht aan het voorkomen van overlast voor de weg- en vaarweggebruikers tijdens de renovatiewerkzaamheden. Projectmanager René Esser, van CWD, begrijpt heel goed dat de provincie streeft naar minimale hinder voor weg- en waterverkeer.

Tien gouden maatregelen

Bij de keuze voor een aannemer heeft de provincie onder andere veel belang gehecht aan het voorkomen van overlast voor de weg- en vaarweggebruikers tijdens de renovatiewerkzaamheden. “In ons hinderplan hebben we '10 gouden maatregelen' opgenomen. Zo bouwen we niet om tussen april en oktober, omdat het dan erg druk is met recreatievaart. Ook garanderen we dat iedere locatie altijd bereikbaar is voor de scheepvaart, door slechts aan één object per polder te werken. Lokaal verkeer en hulpdiensten helpen we door de inzet van tijdelijke oeververbindingen. Dankzij een online werk-meldsysteem weten onze stakeholders en nevenaannemers altijd welk werk we op welk moment uitvoeren. We introduceren een Bouw-app met detailinformatie over renovatiewerkzaamheden voor bewoners en bedrijven.” zegt Projectmanager René Esser van Croonwolter&dros - Hollandia Services.

Planning

Op 1 april 2023 moet het project volledig afgerond zijn. Een strakke planning, een goede voorbereiding en nauwe afstemming met alle partijen en omgeving moeten daarvoor zorgen. De komende tijd is nodig voor de verdere voorbereiding en het bepalen van de planning. De eerste zichtbare werkzaamheden starten pas in 2019. Lees voor meer informatie ook de nieuwsbrief over de renovatie van de provincie Flevoland. 

(Op de foto: Een binnenvaartschip verlaat de Houtribsluizen, https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken)