Kleine Sluis in sluizencomplex IJmuiden voorlopig gestremd

publicatie:
20
-
05
-
2022
De Kleine Sluis in het sluizencomplex van IJmuiden is gestremd. In verband met defecte onderdelen van de sluisdeuren is de sluis tot nader order niet beschikbaar voor de scheepvaart. Scheepvaart kan gebruik maken van de andere sluizen op het complex in IJmuiden.

De Kleine Sluis in het sluizencomplex van IJmuiden is gestremd. In verband met defecte onderdelen van de sluisdeuren is de sluis tot nader order niet beschikbaar voor de scheepvaart. Scheepvaart kan gebruik maken van de andere sluizen op het complex in IJmuiden.

In de sluisdeuren van de Kleine Sluis bevinden zich zogenoemde nivelleercilinders waarmee schuiven worden aangedreven om het waterniveau van de sluis te regelen. Tevens dienen de schuiven als een doorgang voor vissen. Eén van de cilinders lekt olie in het oppervlaktewater, waardoor de sluis vanwege milieuredenen gesloten dient te worden.

Waterkwaliteit

De cilinders ‘zweten’ olie wanneer deze in beweging zijn; het gaat om een minimale hoeveelheid. Deze lekkage vindt niet plaats als de sluis niet bediend wordt. Er zijn maatregelen getroffen om de reeds gelekte olie op te vangen met olie-absorbers. Zie daarvoor de foto hieronder.

Tijdelijk herstel

Op de lange termijn is het probleem op te lossen door de cilinders te vervangen. Op korte termijn wordt gewerkt aan een tijdelijk herstel. De verwachting is dat de sluis voor het einde van juni 2022 weer bediend kan worden. Kijk voor actuele informatie op Vaarweginformatie.nl.

Gevolgen scheepvaart

De Kleine Sluis wordt hoofdzakelijk gebruikt door de recreatievaart. Dit verkeer kan gedurende de stremming gebruikmaken van de Zuidersluis. Recreatievaart en beroepsvaart worden om veiligheidsredenen van elkaar gescheiden. Daardoor kan de wachttijd bij de sluis voor zowel recreatie- als beroepsvaart langer zijn dan normaal gesproken het geval is.

Over Kleine Sluis

De Kleine Sluis is in 1872 in gebruik genomen en is 70 m lang, 12 m breed en 5 m diep. De Kleine Sluis is de kleinste sluis van het sluizencomplex IJmuiden. Naast de Kleine Sluis bestaat het complex ook uit de Zuidersluis, Middensluis, Noordersluis en Zeesluis IJmuiden.