Mogelijk in 2020 weer nieuwe pilot snelvaren op Burgumer Mar

publicatie:
01
-
11
-
2019
De proef met snelvaren op de Burgumer Mar krijgt een vervolg in 2020, als het aan de provincie ligt. De eerder gestarte pilot werd in de zomer van 2019 op last van de rechter beëindigd.

De proef met snelvaren op de Burgumer Mar krijgt een vervolg in 2020, als het aan de provincie ligt. De eerder gestarte pilot werd in de zomer van 2019 op last van de rechter beëindigd. 

-- Update juni 2020: de proef krijgt in 2020 geen vervolg.--

Met aanpassingen

Wel zijn voor het vervolg van de pilot aanpassingen voorzien. Snelvaren in het zuidoostelijk deel wordt geschrapt in de plannen. Het gebied in het zuidwestelijke deel van het meer blijft. Daarnaast kan stikstofuitstoot er volgend jaar voor zorgen dat de proef al voor 15 september stopt. 

Afgelopen zomer moest het experiment op last van de rechter voorlopig worden stilgelegd vanwege mogelijke verstoring van de natuur. Een definitieve uitspraak van de rechtbank volgt nog. Door de aanpak iets te wijzigen denkt de provincie dat volgend jaar een vervolg haalbaar is. “Provinciale Staten hebben gevraagd om een pilot van twee jaar. Aan dat besluit wil ik uitvoering geven, maar dan moet de proef wel worden aangepast. We doen ons best om dat te laten slagen’’, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Stikstof

Het snelvaargebied zal net als in 2019 in het zuidwestelijke deel van de Burgumer Mar liggen. Ervaringen van afgelopen zomer maken dat afgestapt wordt van het plan om snelvaren toe te staan in het zuidoostelijke deel van de Burgumer Mar. Mocht het aantal boten de stikstofnorm overschrijden, dan kan het zijn dat de provincie de proef voor 15 september stillegt.

Pilot snelvaren

Begin juni 2019 heeft de provincie een deel van de Burgumer Mar aangewezen als snelvaargebied om een proef te kunnen doen. De opzet was om gedurende twee jaar het snelvaren van 15 juni tot en met 15 september toe te staan. Op die manier wilde de provincie onderzoeken wat het effect is op de omgeving en de natuur.

Weten waar je snel mag varen, bekijk de snelvaarkaart.