Nieuwe partners en ‘Vrienden van’ Varen doe je Samen!

publicatie:
20
-
02
-
2020
In het nieuwe convenant van Varen doe je Samen! (periode 2020 – 2025) hebben twee nieuwe partners, de Koninklijke Marine, Dienst der Hydrografie en de Koninklijke Nederlandse Motorboot Club (KNMC) zich aan Varen doe je Samen! verbonden. Ook zijn er diverse nieuwe partijen aangesloten in de nieuwe samenwerkingsvorm ‘Vriend van’ Varen doe je Samen!

In het nieuwe convenant van Varen doe je Samen! (periode 2020 – 2025) hebben twee nieuwe partners, de Koninklijke Marine, Dienst der Hydrografie en de Koninklijke Nederlandse Motorboot Club (KNMC) zich aan Varen doe je Samen! verbonden. Ook zijn er diverse nieuwe partijen aangesloten in de nieuwe samenwerkingsvorm ‘Vriend van’ Varen doe je Samen!

Dienst der Hydrografie

De Dienst der Hydrografie informeert zeevarenden over vaarwegen, de zeebodem en gevaren onder water, zoals scheepswrakken. De dienst maakt hiervoor zeekaarten, legt de zeegrenzen van Nederland daarin nauwkeurig vast en verricht dieptemetingen. Zo draagt deze marinedienst bij aan bescherming van de Nederlandse belangen op zee. En aan een veilige scheepvaart. Varen doe je Samen! werkt al langere tijd nauw samen met de Dienst der Hydrografie, ook worden de zeekaarten gebruikt voor de knooppunten in het kustgebied. Lees meer over de Dienst der Hydrografie

 De Chef der Hydrografie van de Koninklijke Marine licht toe: “De Dienst der Hydrografie is onder de indruk van de professionele, moderne benadering van voorlichting geven van Varen doe je Samen!. Ik ben blij dat we onze eigen voorlichting aan de gebruikers van onze data, kaarten en publicaties kunnen integreren in het werk van Varen doe je Samen! door partner te worden. Daarmee vindt de gebruiker alle nautische informatie op één plaats, versterken we de campagne en vullen we als overheidsonderdeel onze voorlichtingsrol zo efficiënt mogelijk in.”

Koninklijke Nederlandse Motorboot Club (KNMC)

De Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club is de landelijke vereniging van motorbooteigenaren die sinds haar oprichting in 1907 de belangen en interesses van haar leden met enthousiasme behartigt. 

Peter Holleman, voorzitter van de KNMC: “Samenwerking in ‘Varen doe je Samen!’ past geheel in het toekomstbeeld van de KNMC. Met de KNMC aan boord van het convenant worden motorbootvaarders betrokken bij veiligheid op het water. Dat is belangrijk want op alle Nederlandse vaarwegen, meren en kanalen kom je motorboten tegen. Als vertegenwoordiging van motorboot varend Nederland heeft de KNMC al meer dan honderd jaar ervaring met de zorg voor veilige watersport. Mede door het netwerk van de aan de KNMC gelieerde VNM, zal de KNMC de doelstellingen van ‘Varen doe je Samen!’ uitdragen en helpen realiseren. Daar staan we voor, nu en in de toekomst.” 

Lees meer over de KNMC

Vrienden van Varen doe je Samen!

Nieuw in dit convenant is de samenwerking met ‘Vrienden van Varen doe je Samen!’. In deze categorie sluiten partijen zich aan die dezelfde doelstellingen als Varen doe je Samen! hebben, maar die een minder grote of actieve kunnen spelen dan de partners in de campagne. Inmiddels hebben zes nieuwe vrienden zich aangesloten, te weten: Havenbedrijf Amersfoort, Havenbedrijf Werkendam, Havenbedrijf Zaanstad, Port of Harlingen, Haven Moerdijk en Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ). Ook de KNRB is van plan zich bij de vrienden aan te sluiten. Binnenkort lees je meer over wat al deze partijen bijdragen aan meer veiligheid op het water. 

Wil jouw organisatie ook een bijdrage leveren aan Varen doe je Samen!, neem dan contact met ons op.