Nieuwe werkzaamheden hefbrug Boskoop gepland vanaf mei 2020

publicatie:
24
-
02
-
2020
In oktober 2019 voerde de provincie onverwacht de nodige maatregelen uit om de hefbrug Boskoop weer constructief veilig te maken. Vanaf mei 2020 voert de provincie aanvullende werkzaamheden uit, zodat de brug weer een tijd mee kan tot het planmatig onderhoud in 2024.

In oktober 2019 voerde de provincie onverwacht de nodige maatregelen uit om de hefbrug Boskoop weer constructief veilig te maken. Vanaf mei 2020 voert de provincie aanvullende werkzaamheden uit, zodat de brug weer een tijd mee kan tot het planmatig onderhoud in 2024. 

Tijdens de werkzaamheden aan de hefbrug Boskoop geldt een weg- en vaarwegstremming. Ook de hefbruggen bij Gouwesluis en Waddinxveen zijn inmiddels geïnspecteerd. De periode waarin werkzaamheden aan die bruggen plaatsvinden, is nog niet bepaald.

Maatregelen hefbrug Boskoop

Vanaf mei gaat aannemer Hollandia aan de slag met de aanvullende werkzaamheden. De bestaande kooiladders worden in zijn geheel vervangen en er worden veiligheidshekjes geplaatst. Ook de rechthoudkabels en de hijs- en neerhaalkabels worden vervangen en er wordt op een aantal plekken een beschermende laag aangebracht om materiaalafname door roestvorming te voorkomen.

Stremming 2 en 3 mei

In afstemming met betrokken ondernemers- en belangenorganisaties is in overleg met de aannemer een periode bepaald waarbinnen de werkzaamheden gaan plaatsvinden, met als doel zo min mogelijk hinder voor de omgeving. In het weekend van 2 en 3 mei is er géén weg- en vaarverkeer mogelijk.

Bloktijden

In de periode 12 juli tot en met 8 augustus is er geen autoverkeer mogelijk, vaarverkeer kan via bloktijden. In het weekend van 18 en 19 juli is er geen weg- en vaarverkeer mogelijk (ook geen bloktijden). Fietsers en voetgangers kunnen in deze gehele periode gebruik maken van een pontonbrug. De hefbrug wordt in bloktijden bediend. Bij het bepalen van de bloktijden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met vraag en aanbod van schepen. De bloktijden zullen in afstemming zijn met de bedientijden van de spoorbruggen in Gouda.

Hefbruggen Gouwesluis en Waddinxveen

Naar aanleiding van de geconstateerde roestvorming bij de hefbrug Boskoop zijn ook de andere 2 hefbruggen over de Gouwe, in Alphen aan den Rijn en Waddinxveen, geïnspecteerd. De conclusie van de uitgevoerde inspectie is dat de torens van de hefbrug Gouwesluis in goede staat verkeren. Wel wordt geadviseerd om de beginnende roestvorming aan te pakken en enkele bouten te vervangen. De maatregelen die wellicht noodzakelijk zijn bij de hefbrug Waddinxveen zijn nog niet helemaal bekend. Naast dat de roestvorming ook daar moet worden aangepakt, wordt nog onderzocht wat de staat van enkele zogenaamde klinknagels (verbindingen) is. Zodra deze analyse is voltooid kan het totale maatregelenpakket en de urgentie ervan voor de hefbrug Waddinxveen worden bepaald. Bron en foto: Provincie Zuid-Holland