Gepland onderhoud hefbrug Boskoop (StaandeMastRoute) tijdens zomerperiode

publicatie:
10
-
07
-
2020
De provincie Zuid-Holland gaat opnieuw werkzaamheden uitvoeren aan de hefbrug Boskoop. In het eerste weekend van mei zijn de rechthoudkabels vervangen die ervoor zorgen dat de brug tijdens het bewegen niet scheef gaat hangen.

De provincie Zuid-Holland gaat opnieuw werkzaamheden uitvoeren aan de hefbrug Boskoop. In het eerste weekend van mei zijn de rechthoudkabels vervangen die ervoor zorgen dat de brug tijdens het bewegen niet scheef gaat hangen. Tijdens de zomerperiode volgen nog meer werkzaamheden.

Eind vorig jaar waren er al werkzaamheden om de hefbrug Boskoop weer constructief veilig te maken. De provincie maakte toen ook bekend dat er in 2020 nog meer werkzaamheden nodig zijn tot het planmatig onderhoud in 2024. In overleg met onder meer ondernemers, belangenorganisaties en de gemeente is een planning gemaakt om de overlast zoveel te beperken.

In het weekend van 18 en 19 juli kan er niet gevaren worden bij de hefbrug. Daarvoor (vanaf 12 juli) en daarna (t/m 8 aug) wordt de hefbrug in bloktijden bediend. Tussen welke tijdstippen een doorvaart mogelijk is, wordt afgestemd met de bedientijden van de spoorbruggen in Gouda. Op de webpagina is meer informatie te vinden over de planning, hinder en werkzaamheden tijdens de zomerperiode.

Werk tijdens zomerperiode

De meeste aanvullende werkzaamheden zijn vanaf 12 juli tot en met 8 augustus 2020. In deze periode worden de bestaande kooiladders vervangen en worden veiligheidshekjes geplaatst. Ook de hijs- en neerhaalkabels worden vernieuwd en er wordt op een aantal plekken een beschermende laag aangebracht tegen roest. Tot slot wordt de onderkant van het beweegbare gedeelte van de brug gerepareerd. De brug wordt vanaf 12 juli tot en met 8 augustus helemaal afgesloten voor het wegverkeer. Voor fietsers en voetgangers ligt er een pontonbrug. 

Scheepvaartbericht:

Voor alle vaarwegverkeer, zowel beroepsvaart als pleziervaart, zijn er van 12 juli tot en met 17 juli en van 20 juli tot en met 8 augustus elke 24 uur 5 doorvaartmomenten

Deze 5 doorvaartmomenten zijn: 

  • 06.00 - 06.30 uur, 
  • 10.45 - 11.45 uur, 
  • 14.45 - 15.45 uur, 
  • 19.00 - 19.30 uur, 
  • 23.00 - 23.30 uur. 

Tijdens deze momenten wordt de pontonbrug naar de kant gedraaid, zodat het vaarverkeer kan passeren. In het weekend van 18 en 19 juli is er geen vaarverkeer mogelijk.

Goede, veilige vaart!

(foto boven: Provincie Zuid-Holland)