Werkzaamheden op de Gouwe

publicatie:
22
-
08
-
2018
Op de Gouwe tussen Boskoop en Waddinxveen wordt gewerkt aan een nieuwe oeverconstructie. De werkzaamheden hebben gevolgen voor de beroeps- en recreatievaart op de Gouwe. De provincie Zuid-Holland vraagt alle gebruikers hun vaargedrag op het stuk aan te passen: 'Ken de regels en heb geduld'.

Op de Gouwe tussen Boskoop en Waddinxveen wordt heel vaarseizoen 2018 gewerkt aan een nieuwe oeverconstructie. De werkzaamheden hebben gevolgen voor de beroeps- en recreatievaart op de Gouwe. De provincie Zuid-Holland vraagt alle gebruikers hun vaargedrag op het stuk aan te passen: 'Ken de regels en heb geduld'.

Voor 100 jaar goed

De provincie Zuid-Holland vervangt de oevers van de Gouwe aan de westkant in Alphen aan den Rijn, Boskoop en Waddinxveen. De nieuwe oeverconstructie zorgt voor een betrouwbare en veilige vaarweg. De komende 100 jaar is er dan geen groot onderhoud meer nodig.

Drukte op de Gouwe

Omdat het vaarseizoen weer van start gaat neemt de provincie tussen 3 april en 1 oktober maatregelen om het vaarwegverkeer veilig te laten verlopen. Het vaarwegverkeer vanuit noordelijke en zuidelijke richting wordt om de beurt langs het werkgebied geleid. Dat betekent dat vaarweggebruikers regelmatig moeten wachten voordat ze het werkgebied kunnen passeren. Er is plaatselijk actieve scheepvaartbegeleiding aanwezig. De Gouwe maakt ook deel uit van de Staande Mast Route. De provincie adviseert schepen indien mogelijk het vaartraject te mijden.

Aanwijzingen opvolgen

De provincie verzoekt alle vaarweggebruikers om goed op de bebording te letten en aanwijzingen van de scheepvaartbegeleiding en via het marifoonkanaal op te volgen. Houd rekening met vertraging en mijd de Gouwe als dat mogelijk is.

Bebording en regels

Voor het werkgebied staan verschillende borden waarop aangepaste vaarregels worden aangegeven. Er is een speciale flyer gemaakt waarop de betekenis van alle borden wordt uitgelegd. Download de flyer: Flyer Werkzaamheden op de Gouwe.pdf en zie de website www.zuid-holland.nl/oeververvanginggouwe voor meer informatie.

Dit bericht is een herhaling van reeds eerder geplaatste berichten. Voor actuele informatie zie website van de provincie of www.vaarweginformatie.nl