Onderhoud op en rondom Krammersluizen tussen augustus 2020 tot eind 2022

publicatie:
19
-
08
-
2021
In opdracht van Rijkswaterstaat gaat De Klerk Waterbouw uit Werkendam onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de Krammersluizen. Het betreft hierbij werkzaamheden aan de remmingwerken, afmeervoorzieningen, de bodembescherming en enkele buiten de vaarweg gelegen objecten.

In opdracht van Rijkswaterstaat gaat De Klerk Waterbouw uit Werkendam onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de Krammersluizen. Het betreft hierbij werkzaamheden aan de remmingwerken, afmeervoorzieningen, de bodembescherming en enkele buiten de vaarweg gelegen objecten.

Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden kan lichte hinder voor het vaarwegverkeer ontstaan. Dit zal vooraf gecommuniceerd worden middels Berichten Aan de Scheepvaart en op www.vaarweginformatie.nl.

Actuele werkzaamheden

De zuidelijke jachtensluis is vanaf 1 februari 2022 weer beschikbaar, de noordelijke jachtensluis vanaf 1 maart 2022. Tijdens de uitvoeringsperiode worden de remming- en geleidewerken nabij de sluis geheel gerenoveerd. Ook worden diverse inspecties en onderhoudswerkzaamheden met deze stremming gecombineerd. In juni 2022 wordt er gewerkt aan het vervangen van de aandrukcilinders van de duwvaartsluis 2 Zijpezijde. Eind 2022 zal naar verwachting de oplevering van het project zijn en zijn de werkzaamheden afgerond.

Scheepvaart is hier inmiddels over geïnformeerd via een Bericht aan de Scheepvaart. Daarnaast is alle hinder terug te vinden op de website Vaarweginformatie.

Uitvoering in laagseizoen

Remming- en geleidewerken zijn van belang voor scheepvaart om voorafgaand aan een schutting te kunnen wachten, en begeleiden hen de sluizen in. De renovatie hiervan op het Krammersluizencomplex loopt sinds mei 2020. De werkzaamheden aan de geleidewerken nabij de sluiskolken zijn zo gepland dat deze vallen in het laagseizoen voor de recreatievaart. Dit alles om hinder voor de recreatievaart zoveel mogelijk te beperken.

Heeft u vragen / opmerkingen over deze werkzaamheden? Neem dan contact op met:

De Klerk Waterbouw via: krammersluizen@deklerkbv.nl

Rijkswaterstaat via: 0800-8002