Uitgelicht: De Kustwacht, samenwerkende partij van ‘Varen doe je Samen!’.

publicatie:
29
-
09
-
2017
De Nederlandse Kustwacht is een netwerkorganisatie met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De Kustwacht heeft drie hoofddoelstellingen: • Een verantwoord gebruik van de Noordzee; • De veiligheid op zee, zowel op het gebied van dienstverlening als van handhaving • Het toezien op de naleving van (inter-)nationale wetgeving en verplichtingen
Varen doe je Samen! werkt samen met verschillende partijen om de veiligheid op het water te vergroten. Al deze partijen bezitten een schat aan informatie over veiligheid en preventie. De komende weken lichten we steeds een van deze partijen uit. Deze week: De Kustwacht. 

De Nederlandse Kustwacht is een netwerkorganisatie met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De Kustwacht heeft drie hoofddoelstellingen: 

 • Een verantwoord gebruik van de Noordzee; 
 • De veiligheid op zee, zowel op het gebied van dienstverlening als van handhaving 
 • Het toezien op de naleving van (inter-)nationale wetgeving en verplichtingen

Dienstverlening en handhaving

Het Kustwachtcentrum coördineert en voert voor vijf ministeries 15 operationele overheidstaken (de Kustwachttaken) uit op het Nederlands deel van de Noordzee. De taken bestaan uit Dienstverleningstaken en Handhavingstaken. 

Dienstverleningstaken: 

 • Nood-, Spoed- en Veiligheidsverkeer 
 • Maritieme hulpverlening, Opsporing en Redding (Search and Rescue/SAR) 
 • Rampen- en Incidentbestrijding •Verkeersbegeleiding (op open zee) 
 • Vaarwegmarkering 
 • Zeeverkeersonderzoek 
 • Ruimen van explosieven 

Handhavingstaken: 

 • Algemene politietaak 
 • Douanetoezicht (in-, uit- en doorvoer van goederen) 
 • Toezicht op het milieu 
 • Toezicht op de visserij 
 • Toezicht op het scheepvaartverkeer 
 • Toezicht op de uitrusting van schepen 
 • Toezicht op de mijnbouwactiviteiten op de Noordzee 
 • Grensbewaking

Samenwerking

Daarnaast kunnen zij permanent gebruik maken van de reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en werken ze nauw samen met een aantal verkeerscentrales van de grote havens (Vlissingen, Rotterdam, Scheveningen, Amsterdam en Den Helder) en de bemande vuurtorens van Schiermonnikoog, Terschelling en Ouddorp. Bekijk een overzicht van alle partners van de Kustwacht

Explosieven

De Kustwacht houdt zich o.a. ook bezig met het reduceren van de risico’s die verbonden zijn aan het opvissen van explosieven binnen de Nederlandse visserijzone. Vindt meer informatie over explosieven op de website van de kustwacht. Erg interessant om ook eens te lezen zijn de Liveblogs met verslagen van acties die de Kustwacht zoal uitvoerde. Ook geeft de Kustwacht een aantal TIPS om problemen op zee te voorkomen, bijvoorbeeld over deugdelijk onderhoud en reisvoorbereiding. Ook erg handig om te lezen! 

Goede veilige vaart!

(Foto's via Wikipedia)