Vanaf 2020 nieuwe bedientijden voor diverse bruggen in Noord-Holland

publicatie:
12
-
11
-
2019
Op 30 oktober jl. is het nieuwe bedienbesluit voor diverse bruggen in Noord-Holland genomen en gepubliceerd. Dat betekent dat vanaf april 2020 een aantal bruggen in Noord-Holland op andere tijden zullen draaien.

Op 30 oktober jl. is het nieuwe bedienbesluit voor diverse bruggen in Noord-Holland genomen en gepubliceerd. Dat betekent dat vanaf april 2020 een aantal bruggen in Noord-Holland op andere tijden zullen draaien. 

Het nieuwe besluit is van invloed op de volgende bruggen:

Over het Spaarne: 

 • Schouwbroekerbrug 
 • Buitenrustbrug 
 • Langebrug 
 • Melkbrug 
 • Gravestenenbrug 
 • Catharijnebrug 
 • Prinsenbrug 
 • Schoterbrug 

Over de Ringvaart Haarlemmermeerpolder: 

 • Vijfhuizerbrug 
 • Bietenbrug 
 • Voet-/fietsbrug Zwanenburg

Routeoverleg West

De nieuwe bedientijden zijn afgestemd in het Routeoverleg West. Een van de redenen voor de nieuwe bedientijden is dat uit een analyse is gebleken dat de gemiddelde vaartijd over de corridor Noordzeekanaal t/m Kaag afneemt én het wegverkeer minder gehinderd wordt door een verschuiving van de huidige spitsluiting van bruggen op het Spaarne van 16.00-18.00u naar 16.30-18.30u. 

De nieuwe bedientijden gaan per 1 april 2020 gelden en zullen ook worden doorgevoerd op www.vaarweginformatie.nl. Zie voor meer details de officiële bekendmaking van de nieuwe bedientijden in Noord-Holland. 

Op de foto boven de Gravenstenenbrug over Het Spaarne © Michiel Verbeek – Wikipedia