Winterbediening bruggen en sluizen op verschillende plekken verlengd wegens coronavirus

publicatie:
17
-
03
-
2020
De provincie Noord-Holland laat weten de bedientijden van bruggen en sluizen die in het winterseizoen gelden tot nader order te verlengen. Normaal gesproken zou per 1 april het zomerregime voor bediening in werking treden, maar dat is nu in ieder geval uitgesteld tot 6 april 2020.
Corona 

De noodzakelijke landelijke maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, hebben grote consequenties voor iedereen. Momenteel valt niet in te schatten hoe lang de maatregelen nog van kracht zullen blijven. Om die reden hebben wij besloten onze voorlichtingscampagne volgens planning voort te zetten; zodat de informatie op onze website nu en de komende maanden up-to-date zal zijn en blijven. 

Varen doe je Samen! roept iedereen op de aanwijzingen van de Rijksoverheid op te volgen, ook als je gaat varen of aan de boot gaat werken. Let goed op jezelf en op anderen, dit virus moeten we ook samen overwinnen!

Vanuit diverse gebieden bereiken ons berichten dat de bedientijden van bruggen en sluizen die in het winterseizoen gelden tot nader order te verlengd worden. Normaal gesproken zou per 1 april het zomerregime voor bediening in werking treden, maar dat is nu in ieder geval uitgesteld tot 6 april 2020. Dit is in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland zeker het geval. Als je gaat varen, zorg dan dus dat je voor vertrek, je route checkt! 

Vitaal proces

In de wintermaanden is de brug- en sluisbediening met name gericht op de beroepsvaart. Naar aanleiding van de corona-maatregelen heeft de overheid scheepvaartafwikkeling benoemd als vitaal proces. Met het verlengen van de winterbediening denkt de provincie de brugbediening beter in stand te kunnen houden.

Gevolgen

Met de verlenging van de winter bedientijden hopen sommige provincies en waterschappen ook de (overbelaste) meldkamer van de hulpdiensten te ontlasten. Bij meldingen stuurt de meldkamer een ‘dichthoudverzoek’. Dat hoeft nu minder vaak te gebeuren. 

Start zomerbediening vaarseizoen

Per 1 april zou normaliter de zomerbediening voor het recreatie- of vaarseizoen van start gaan. De zomerbedieningstijden in dit vaarseizoen is nu dus op verschillende plekken tot nadere berichtgeving uitgesteld, in ieder geval tot maandag 6 april. Vanwege de coronamaatregelen zijn watersportverenigingen en diverse havens ook minder actief. Onderstaand scheepvaartbericht uit Noord-Holland is maandag 16 maart 2020 verstuurd: 

Scheepvaartbericht - verlening winterbediening diverse vaarwegen 

Noordhollandsch kanaal 

Huigenvaart 

Haarlemmerringvaart 

Amstel 

Mogelijk zijn er ook in andere delen van Nederland beperkingen vanwege corona-maatregelen. Zie voor actuele informatie www.vaarweginformatie.nl

Voor vertrek, doe een routecheck! Goede, veilige vaart!

(Foto: Leimuiderbrug - Wikipedia)