Doorstroming Moerdijkbruggen voor kleinere binnenvaart verbeterd

publicatie:
04
-
12
-
2018
De doorstroming bij het passeren van de Moerdijkbruggen voor de kleinere binnenvaart is verbeterd. Boven de alternatieve doorvaartopening hangen dagtekens in de vorm van twee gele ruiten. Maar let op; de aangewezen alternatieven doorvaartopeningen zijn 50 cm lager dan de aanbevolen hoofd doorvaartopening, die niet alleen zijn voorzien van gele ruiten, maar ook is gecombineerd met dubbele gele lichten en radarreflectoren.

De doorstroming bij het passeren van de Moerdijkbruggen voor de kleinere binnenvaart is verbeterd. Boven de alternatieve doorvaartopening hangen dagtekens in de vorm van twee gele ruiten. Maar let op; de aangewezen alternatieven doorvaartopeningen zijn 50 cm lager dan de aanbevolen hoofd doorvaartopening, die niet alleen zijn voorzien van gele ruiten, maar ook is gecombineerd met dubbele gele lichten en radarreflectoren.

Moerdijkbruggen

De Moerdijkbruggen (de reguliere spoorbrug en de verkeersbrug) beschikken allebei over tien doorvaartopeningen. Voor de afvaart (van oost naar west) is doorvaartopening vijf de aanbevolen opening. Voor de opvaart (van west naar oost) is doorvaartopening zes als aanbevolen opening aangewezen. Zowel opening vijf als zes hebben de hoogste doorvaarthoogte, zijn voorzien van dag- en nachttekens en radarreflectoren. Onder andere op de (elektronische) vaarkaarten blijven deze twee als aanbevolen (hoofd) doorvaartopeningen aangewezen. (tekst gaat verder onder de afbeelding)


(klik voor een grote versie)

Doorvaartopening

Alle tien de doorvaartopening zijn voorzien van hoogteschalen en onder de bruggen staat voldoende water om alle doorvaartopeningen veilig te kunnen passeren. In de praktijk zag je regelmatig dat alle binnenvaart en veel recreatievaart gebruikmaakte van dezelfde twee aanbevolen doorvaartopeningen. Dat gold ook voor de hoge en lage binnenvaart.

Aanvullende markering SPORT

Om de verkeersveiligheid op het water te stimuleren en in het bijzonder op de vaarwegsplitsing Dordtsche Kil – (Zuid) Hollandsch Diep, heeft Rijkswaterstaat aanvullende markering voor de recreatievaart uitgelegd. Deze markering ligt op de 2 meter lijn. Daarnaast zijn de doorvaartopening één en twee, en negen en tien van de Moerdijkbruggen, speciaal aanbevolen voor de recreatievaart onder de term “SPORT”. 

Onder deze openingen mag van beide kanten worden doorgevaren. Zeiljachten die de mast niet of moeilijk kunnen strijken mogen gewoon gebruikmaken van de hoogste doorvaartopeningen vijf en zes.

Alternatieve opening

Om de doorstroming bij het passeren van de Moerdijkbruggen voor de kleinere (lage) binnenvaart te bevorderen, heeft Rijkswaterstaat voor de afvaart opening vier en voor de opvaart opening zeven als alternatieve doorvaartopeningen aangewezen. Deze twee alternatieve openingen zijn alleen voorzien van dagtekens d.m.v. gele ruiten. Ze worden ook niet als zodanig op de (elektronische) vaarkaarten aangewezen. 

Net zoals de recreatievaart (SPORT) beschikt de binnenvaart ook over twee aanbevolen doorvaartopeningen.

Doorvaart

Overigens mogen alle doorvaartopeningen van de Moerdijkbruggen gebruikt worden door alle schepen, met uitzondering waarop het teken A 1 (doorvaren verboden) getoond is. Maar let op jouw doorvaarthoogte en wat de hoogteborden ter plaatse aangeven. Schippers blijven verantwoordelijk voor een veilige brugpassages. 

Bekijk voor meer informatie ook de beschrijving van het knooppunt Dordtsche Kil – Hollandsch Diep

Goede, veilige vaart

Foto boven: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt