Knooppunten uitgelicht: Het Hollandsch Diep bij Willemstad

publicatie:
07
-
09
-
2018
De druk bevaren Schelde - Rijnverbinding loopt via het Hollandsch Diep naar de Volkeraksluizen, voor de haven van Willemstad langs. De Volkeraksluizen zijn erg druk. De meest westelijke kolk van het complex is de jachtensluis, met eigen invaart. Over deze sluis ligt een vaste brug van NAP + 18,90 meter. Hogere schepen kunnen gebruik maken van de oostelijke beroepsvaartsluis, waarover een beweegbare brug ligt.

De druk bevaren Schelde - Rijnverbinding loopt via het Hollandsch Diep naar de Volkeraksluizen, voor de haven van Willemstad langs. 

De Volkeraksluizen zijn erg druk. De meest westelijke kolk van het complex is de jachtensluis, met eigen invaart. Over deze sluis ligt een vaste brug van NAP + 18,90 meter. Hogere schepen kunnen gebruik maken van de oostelijke beroepsvaartsluis, waarover een beweegbare brug ligt.

Havens Willemstad

Willemstad is met 2 jachthavens en een oude binnenhaven een populaire watersportbestemming. De binnenvaart vaart vlak voor de haveningang van Willemstad langs via de grote vaargeul van of naar de Volkeraksluizen. Deze geul is hoofdvaarwater ten opzichte van Hollandsch Diep richting jachtensluis of Haringvlietbrug.

Vaargeul oversteken

Het is belangrijk om als recreatievaart goed op te letten als je deze vaargeul wilt oversteken. Steek altijd haaks over en ga nooit te dicht voor een binnenvaartschip langs, maar steek achter langs over. Ze gaan vaak sneller dan je denkt. Komende uit de sluis komen vaak meerdere binnenvaartschepen tegelijk opstomen na een schutting. Als je vanuit de Jachtensluis of de van de Haringvlietbrug komt en naar de havens van Willemstad vaart, is het dus heel lastig om te zien of en hoeveel schepen er uit de beroepssluis komen. Sinds een aantal jaren heeft RWS dit makkelijker gemaakt door schippers te verplichten de roodgroene ton PH2-HD9 aan SB te houden. Tussen deze boei en de pier van de sluis liggen twee gele boeien PN-A en PN-B met een verboden in te varen bordje erop. Je bent dus verplicht om voldoende afstand te houden van de wal, waardoor je om het hoekje kunt kijken naar de uitvaart van de beroepssluis.

Marifoonkanalen Volkeraksluizen

De Volkeraksluizen gebruiken vier marifoonkanalen, te weten 7 (blokkanaal noord), 18 (jachtensluis), 25 (blokkanaal zuid) en 64 (IVS en informatie). Voor schip-schip verkeer blijft kanaal 10 belangrijk. 

De belangrijkste tips: 

  • Let goed op, kijk regelmatig achterom en luister de marifoon uit. 
  • Vaar een duidelijke koers, zodat andere schippers snappen wat je gaat doen. 
  • Geef andere schepen de ruimte. 
  • Blijf uit de dode hoek van schepen.

Haringvlietbrug

De Haringvlietbrug (marifoonkanaal 20) is in het midden circa 14 meter hoog, afhankelijk van de waterstand. Peilschalen op de pijlers van de brug geven de actuele doorvaarthoogte aan. Let erop dat de hoogte bij de pijlers aan de zijkanten lager is, dit scheelt zeker 2 meter. Bij de noordoever is een beweegbare brug, met doorvaart van twee kanten. Blijf tijdens het wachten zo kort mogelijk bij de brug liggen. Dit bevordert de vlotte doorvaart.  Zie voor nog meer informatie Knooppunt 1.22: Dordtsche Kil - Hollandsch Diep.

Goede, veilige vaart! 

Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat , Ruimte voor de Rivier