Drie tips voor mooie vaarroutes naast de hoofdvaarwegen

publicatie:
01
-
02
-
2018
Nederland telt ruim 10.000 kilometer aan bevaarbaar vaarwater. Deze vaarwateren lopen uiteen van (kleine) plassen, kanalen, grachten en vaarten tot grote wateren waar ook grote beroepsvaart gebruik van maakt. Het komt dan ook vaak voor dat de kleine recreatievaart en de beroepsvaart gebruik maken van dezelfde vaarwateren. In dit artikel lees je drie alternatieve vaarroutes door Zuid-Holland, Brabant, Friesland en Groningen.

Nederland telt ruim 10.000 kilometer aan bevaarbaar vaarwater. Deze vaarwateren lopen uiteen van (kleine) plassen, kanalen, grachten en vaarten tot grote wateren waar ook grote beroepsvaart gebruik van maakt. Het komt dan ook vaak voor dat de kleine recreatievaart en de beroepsvaart gebruik maken van dezelfde vaarwateren. In dit artikel lees je drie alternatieve vaarroutes door Zuid-Holland, Noord-Brabant, Friesland en Groningen.

Knooppunten

‘Varen doe je Samen!’ heeft als doel om de veiligheid op de vaarwegen te vergroten. Dit gebeurt onder andere door voorlichting te geven over die plekken waar beroeps- en recreatievaart elkaar tegenkomen, de zogenoemde knooppunten. Deze drukke punten, meestal zijn het kruisingen, hebben in kaart gebracht en voorzien van een advies voor het slim en veilig oversteken van deze vaarwegen. Als elke vaarweggebruiker zijn reis goed voorbereidt en de regels in acht neemt, kan beroeps- en recreatievaart veilig naast elkaar het vaarwater delen.

Vaarwegen in Nederland

In Nederland zijn de diverse vaarwegen geclassificeerd naar grootte en type schip dat daar kan varen. Je kunt bijna overal in Nederland komen via vaarwegennetwerk. En als je aan de reglementen voldoet, mag je ook bijna overal varen. (tekst gaat verder onder de plaatjes)

 Overzichtskaart van type vaarwegen in Nederland. Je vindt de kaart op de website van Rijkswaterstaat.

Weg van de hoofdvaarweg

Als je drukke routes met beroepsvaart wilt vermijden, kun je op veel trajecten in Nederland een alternatieve route kiezen. Vaak zijn deze routes veel rustiger en zeer de moeite waard omdat deze vaarwateren vaak langs mooie plekken, dorpjes, stadjes lopen. Ook zijn ze meestal goed uitgerust voor de recreatievaart, met horeca, ligplaatsen en haventjes.

Tips voor alternatieve vaarroutes

We geven in dit artikel drie voorbeelden van een dergelijke alternatieve vaarroute, waarbij je dus zoveel mogelijk de drukke vaarwegen vermijdt. Een globaal overzicht van de grote hoofdvaarwegen, waar de beroepsvaart veel aanwezig is zie je in onderstaande kaartje: 

Aantal scheepvaartpassages met containers. (2008) 

Je ziet in dit kaartje de grote veel bevaren routes: de grote rivieren, haven Rotterdam, Schelde-Rijn verbinding (waaronder het gebied rondom Moerdijk (Hollandsch Diep, Dordtsche Kil)), Amsterdam-Rijn-Kanaal, de doorgaande routes over Marker- en IJsselmeer en het Prinses Margriet-Kanaal van Lemmer naar Delfzijl.

Alternatief 1: Zuid-Holland, van zee naar Rotterdam

Als je vanuit zee naar Rotterdam of richting het achterland wilt varen, kan je ervoor kiezen via de drukke Maasmond en de Nieuwe Waterweg varen. Hier varen zeer grote schepen, de bovenmaatse zeeschepen, waaronder containerschepen en tankers die uit de haven van Rotterdam komen. Je kunt deze drukke Maasmond mijden door zuidelijker via het Slijkgat, door de Goereese sluis, het Haringvliet op te varen. Via het Spui kun je vanaf daar naar de Oude Maas varen of het Hollandsch Diep blijven volgen. Dit kan ook met staande mast. 

Rotterdam kun je ook bereiken via het Slijkgat, Haringvliet en het Spui. 

Alternatief 2: Rustig varen door Noord-Brabant 

Een stukje zuidelijker vinden we een mooie alternatieve vaarroute door de regio West-Brabant, die leidt via de Dintel, de Mark, Markkanaal richting Wilhelminakanaal. Via de ingang aan het Volkerak kun je bij Dintelsas de Dintel en de Mark op om zo Roosendaal, Breda, Oosterhout en Tilburg aan te varen. Je mijdt hiermee de drukke Volkeraksluizen, het Hollandsch Diep, het drukke vaarknooppunt bij Moerdijk en de Amer. Deze route is geschikt voor de kleinere motorboten.

De Mark komt ook langs Zevenbergen en Terheijden. 

Alternatief 3: door Friesland en Groningen 

Het Prinses Margrietkanaal, ook wel PM-kanaal genoemd, loopt dwars door Friesland en is onderdeel doorgaande route voor beroepsvaart van Lemmer naar Delfzijl. Deze vaarweg is de afgelopen jaren steeds drukker geworden, waardoor het aantrekkelijk is om een alternatieve route te kiezen. Friesland is zó waterrijk dat er genoeg alternatieven zijn om grote delen van dit kanaal te mijden. Bij Lemmer kan je al een keuze maken welke sluis je pakt. Vanaf Lemmer kun je het kanaal verlaten door bij de Grote Brekken richting Sloten te varen, dan via het Slotermeer, door Woudsend en Heeg via de Jeltesloot richting Langweer (daarbij zul je het Prinses Margriet-kanaal oversteken). Vanaf daar kun je naar de Goingarijpster Poelen het Sneekermeer bereiken.

De diverse wateren kringelen in Friesland om het PM-kanaal heen. Je vindt deze routes op de vaarkaart. Let wel goed op diepte- en hoogtebeperkingen.

Meer weten?

Bekijk ook eens de Varen doe je Samen!-voorlichtingsfilm over de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl. De ANWB heeft een aantal vaarroutes per provincie beschreven. Je vindt ze op de website van de ANWB. Routes door Noord-Brabant lees je op de website Varen in Brabant. Bekijk ook het overzicht van alle knooppunten in Nederland.