Knooppunt uitgelicht: Den Helder

publicatie:
30
-
10
-
2018
Den Helder is een druk vaarknooppunt waar veel beroeps- en recreatievaart bij elkaar komt. Ook liggen er veel marineschepen. Vanuit het Zuiden komt het Noord-Hollandsch Kanaal uit bij Den Helder, met scheepvaartverkeer uit de richting van Amsterdam, Purmerend en Alkmaar. Via de Koopvaardersschutsluis kun je richting Waddenzee en Noordzee

Den Helder is een druk vaarknooppunt waar veel beroeps- en recreatievaart bij elkaar komt. Ook liggen er veel marineschepen. Vanuit het Zuiden komt het Noord-Hollandsch Kanaal uit bij Den Helder, met scheepvaartverkeer uit de richting van Amsterdam, Purmerend en Alkmaar. Via de Koopvaardersschutsluis kun je richting Waddenzee en Noordzee.

Enkele zaken waar je op moet letten:

  • Koopvaardersschutsluis = melden op marifoonkanaal 22. Of bij de wachtsteiger aan bakboordzijde van de sluis. Let bij het oversteken op naderende scheepvaart.
  • De Koopvaardersschutsluis is een zeesluis met een flink niveauverschil.
    Let bij het uitvaren op de stroming die de overgang van zoet naar zout water veroorzaakt.
  • Na de sluis ligt de Vice-Admiraal Moormanbrug (marifoonkanaal 18). Na deze brug vaart u richting de Marinehaven Willemsoord. Aan bakboord is een laad- en loskade met bevoorradingsschepen voor de offshore. Als deze schepen manoeuvreren moet de recreatievaart wachten.
  • Bakboord uit = richting de jachthaven in het Willemsdok, via de Zeedoksluis en beweegbare brug. De sluis (marifoonkanaal 14) wordt op vaste tijden bediend.
  • Omgekeerd – vanuit de jachthaven naar buiten – gaat u ook via Zeedoksluis.
  • De sluiswachter geeft pas een vrije doorgang na overleg met de verkeerscentrale.
  • Uitvaren Zeedoksluis melden op marifoonkanaal 62.

Stroming

Let op sterke stroming bij het invaren van de haven. Raadpleeg hier de Almanak voor en bereid je goed voor op het getij. In de Marinehaven Willemsoord kan tijdelijk een vaarverbod gelden i.v.m. manoeuvres van marineschepen. Dit wordt aangetoond door een rood-wit-rood horizontaal gestreept bord, of een rood licht.

Bij in- en uitvaren van de haven dien je uit te luisteren op kanaal 62. Het havenkantoor Den Helder is te bereiken via marifoonkanaal 14. Bekijk de volledige beschrijving van knooppunt 1.1 Den Helder.

Goede, veilige vaart!

(foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat)